Legislacja

Zmiany w ustawie - Prawo o ruchu drogowym: koszt wypadku drogowego

30 kwietnia 2012

b193a24e0cba3d7882bd1e00ef0a337aec72ab71

(Fot.: PD@N 427-49)

W Dzienniku Ustaw opublikowana została ustawa z dnia 13 kwietnia 2012 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw. Ustawodawca wprowadził zmiany także w ustawie Prawo o ruchu drogowym. I tak dodany został nowy artykuł regulujący procedury w związku z każdym wypadkiem drogowym, w którym jest zabity, mającego miejsce w transeuropejskiej sieci drogowej, o której mowa w art. 4 pkt 26 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. Policja jest obowiązana sporządzić szczegółowo określone sprawozdanie, które przekazuje do Sekretariatu Krajowej Rady. Co najmniej raz na trzy lata będzie ustalony średni koszt społeczno-ekonomiczny wypadku drogowego, w którym jest zabity, oraz średni koszt społeczno-ekonomiczny wypadku drogowego, w którym osoba doznała obrażeń ciała, powstałe w transeuropejskiej sieci drogowej. Przy ustalaniu średniego kosztu społeczno-ekonomicznego wypadków drogowych, będą uwzględniane: utrata produktywności zabitych i rannych w wypadkach drogowych; koszty leczenia i rehabilitacji poszkodowanych w wypadkach drogowych; koszty administracyjne wypadków drogowych; straty materialne powstałe w wyniku wypadków drogowych. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.