Legislacja

Zmiany ważne dla stacji kontroli pojazdów, służb mundurowych oraz strażaków

3 sierpnia 2015

fd6bb6e2134842f5cfe9d221bd41fb359bb4749d

(521- 33 fot. Rafał Zambrzycki)

Na swoim 98. posiedzeniu Sejm RP postanowił:

Po 1 stycznia 2016 r. m.in. szkoły samochodowe nadal będą mogły prowadzić stacje kontroli pojazdów. Umożliwić ma to nowelizacja ustawy - Prawo o ruchu drogowym, która pozwoli podmiotom niebędącym przedsiębiorcami prowadzić stacje kontroli pojazdów po 1 stycznia przyszłego roku. Obecnie prowadzą one takie stacje na podstawie konstytucyjnej zasady praw nabytych, lecz będą mogły to robić jedynie do 31 grudnia 2015 r. Chodzi np. o szkoły kształcące w zakresie naprawy i eksploatacji pojazdów, a także jednostki organizacyjne służb podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych, Obrony Narodowej, Zdrowia, Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Infrastruktury i Rozwoju. Zmiana obejmie też jednostki ochrony przeciwpożarowej i pogotowia ratunkowego oraz wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego. Nowelizacja umożliwi dalszą edukację przyszłych diagnostów oraz kadr dla serwisów samochodowych i całej branży motoryzacyjnej. Sejm uchwalił ustawę 9 lipca 2015 r. Senat rozpatrzył ją 22 lipca br. i wniósł poprawki. 23 lipca 2015 r. sejmowa Komisja Infrastruktury rozpatrzyła stanowisko Senatu i przedstawiła sprawozdanie. Senat zaproponował 3 poprawki. Sejmowa Komisja Infrastruktury wnosi o przyjęcie dwóch poprawek i odrzucenie jednej. Zmiany, które Komisja proponuje przyjąć, precyzują, że stacje kontroli pojazdów będą mogły prowadzić jednostki systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego (nie pogotowia ratunkowego) oraz usuwają z katalogu podmiotów niebędących przedsiębiorcami, mogących prowadzić stacje kontroli pojazdów, wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego. Poprawka, którą Komisja proponuje odrzucić, rozszerza katalog podmiotów niebędących przedsiębiorcami, mogących prowadzić stacje kontroli pojazdów. Zgodnie z poprawką Senatu, byłyby to wszystkie jednostki systemu oświaty kształcące w zawodach związanych z naprawą i eksploatacją pojazdów. Stanowisko Komisji na posiedzeniu Sejmu przedstawi poseł Arkadiusz Litwiński. 

Usprawnienie systemu szkolenia kierowców pojazdów uprzywilejowanych służb mundurowych i OSP. To cel znowelizowanej ustawy o kierujących pojazdami, do której Senat zaproponował poprawki. Sejm rozpatrzy senackie zmiany na bieżącym posiedzeniu. Nowe przepisy mają usprawnić i uprościć system szkolenia kierowców pojazdów uprzywilejowanych służb mundurowych i ochotniczych straży pożarnych. Obecnie obowiązujące przepisy przewidują wprowadzenie od 4 stycznia 2016 r. obowiązku przeprowadzania szkoleń dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych. Jednak kierującym takimi samochodami w służbach mundurowych i ochotniczych strażach pożarnych umiejętności te są już przekazywane w ramach szkoleń wewnętrznych i bez zmiany obecnych przepisów kierowcy musieliby szkolić się dwukrotnie. W związku z tym nowelizacja znosi obowiązek ukończenia takiego nowego kursu dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi w Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Straży Granicznej, Służbie Więziennej i Inspekcji Transportu Drogowego oraz w ochotniczych strażach pożarnych. Sejm uchwalił ustawę 25 czerwca 2015 r. Senat wprowadził do ustawy 5 poprawek, głównie o charakterze doprecyzowującym. Jedna z poprawek senackich zwalnia z obowiązku ukończenia kursu kierowania pojazdami uprzywilejowanymi także funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu.