Legislacja

Zmiany wzorów tablic umieszczanych w pasie drogi granicznej

6 kwietnia 2016

ee998d7a6aaabd83cb5b2ec23cef77752c6dc497(537-7)

W Dzienniku Ustaw (poz. 461) opublikowano rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i z dnia 1 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów tablic umieszczanych w pasie drogi granicznej oraz sposobu ich utrzymywania przez właściwych miejscowo komendantów oddziałów Straży Granicznej Na podstawie art. 9 ust. 7 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej (2015.930 i 1336) zmieniono brzmienie załączników zawierających wzory tablic.

Słowa kluczowe drogi tablice informacyjne