Legislacja

Zmienimy drogowskazy

18 maja 2007

Rada Języka Polskiego rozstrzygnęła, iż nazwy miejscowości składające się z dwóch członów muszą być pisane z myślnikiem. Np. jeśli nazwa miejscowości kończy się słowem “kolonia”, “osada”, “śródmieście”, “huta”, “letnisko” czy “zdrój”, jej dwa człony musza być oddzielone kreseczką. Do tej pory kwestia ta nie była uregulowana – przypomina “Dziennik”. I tak trzeba będzie wymienić tablice z nazwami, numerami posesji, tablice na urzędach, drogowskazy itd. Itd.

Słowa kluczowe drogowskazy znaki drogowe