Legislacja

Zmieniona opłata za kartę pojazdu i jej wtórnik

4 kwietnia 2016

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu oraz jej wtórnik (2016.459). Na podstawie art. 77 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym minister zarządził, iż za wydanie karty pojazdu przy pierwszej rejestracji pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej organ rejestrujący pobiera opłatę w wysokości 75 zł. Z kolei za wydanie wtórnika karty pojazdu organ rejestrujący pobiera opłatę w wysokości określonej w ust. 1. § 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.