Legislacja

Zmienione odsetki ustawowe

12 stycznia 2016

W Monitorze Polski opublikowano obwieszczenie ministra sprawiedliwości w sprawie wysokości odsetek ustawowych (2016.46). Na podstawie art. 359 § 4 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny poczynając od dnia 1 stycznia 2016 r. wysokość odsetek ustawowych wynosi 5% w stosunku rocznym.