Legislacja

Zmienione rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów

9 stycznia 2013

222e8be131d30a0065f8c4db1d7d2b04d973e67c

(Fot.: PD@N 453-26jm)

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 21 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. Nowela obejmuje zmiany zapisów dotyczące: pojazdu czterokołowego, czterokołowca lekkiego, motoroweru dwukołowego w zakresie kategorii AM, A1, A2 oraz A, pojazdu czterokołowego w zakresie kategorii B1 i B, zespołów pojazdów w zakresie prawa jazdy kategorii B. Wprowadzone rozporządzeniem przepisy mają obowiązywać z dniem 19 stycznia i 30 września 2013 r.