Legislacja

Zmienione także odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych

12 stycznia 2016

Zgodnie z opublikowanym w Monitorze Polskim obwieszczeniem ministra rozwoju w sprawie wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych (2016.43). Na podstawie art. 11c w związku z art. 11b pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych, od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 30 czerwca 2016 r., wynosi 9,50% w stosunku rocznym.