Legislacja

Zmienione wymagania dla stacji demontażu

18 lipca 2007

Opublikowano rozporządzenie ministra gospodarki z 29 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dla stacji demontażu oraz sposobu demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Wejdzie w życie po 14 dniach od ogłoszenia, tj. 2 sierpnia 2007 r.

Źródło Dziennik Ustaw z 18 lipca 2007 r. Nr 128, poz. 892