Legislacja

Zmieniony statut Transportowego Dozoru Technicznego

18 kwietnia 2016

W Dzienniku Ustaw opublikowano (poz. 535) rozporządzenie ministra infrastruktury i budownictwa z dnia 7 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu.