Legislacja

Znaki i sygnały drogowe oraz urządzenia brd, kiedy nowela?

30 stycznia 2012

Posłanka Ewa Wolak skierowała do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej interpelację (nr 1365) w sprawie nowelizacji rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. Posłanka zapytała ministra o nowelę rozporządzenia uwzględniająca zmiany w kodeksie drogowym wprowadzone aktem z dnia 1 kwietnia 2011 r. czyli tzw. ustawą rowerową.

Interpelacja (nr 1365)

do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej

w sprawie nowelizacji rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.

w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków

i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i

warunków ich umieszczania na drogach

Szanowny Panie Ministrze! W związku ze zmianą ustawy Prawo o ruchu drogowym z dnia 1 kwietnia 2011 r. koniecznie pilna stała się nowelizacja powiązanych z ustawą rozporządzeń. Bardzo proszę o informację na temat aktualnego statusu prac nad nowelizacją następującego rozporządzenia: ministra infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.

Ponadto zwracam się z pytaniem: Czy ministerstwo może uwzględnić postulaty (w powyższym przypadku oraz jako zasadę) rowerowych organizacji pozarządowych reprezentujących codziennych użytkowników rowerów przy tworzeniu nowych przepisów?

Z poważaniem Poseł Ewa Wolak

Wrocław, dnia 20 stycznia 2012 r.