Legislacja

Znowelizowana ustawa o opłatach

17 września 2007

W ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej zaczynają obowiązywać zmiany wprowadzone ustawą z dnia 11 maja 2007 r. o tworzeniu i działaniu wielkopowierzchniowych obiektów budowlanych.

Słowa kluczowe opłata skarbowa
Źródło Dz. U. z 17 lipca 2007 r., Nr 127, poz. 880