Legislacja

Zryczałtowany podatek za prywatne używanie samochodu służbowego

6 listopada 2014

Sejm przyjął poprawki senackie do ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Wśród przyjętych znalazły się doprecyzowania oświadczeń przedsiębiorców o świadomości odpowiedzialności karnej, a także zasad opodatkowania wykorzystywania służbowego samochodu do celów prywatnych. Odrzucona została jedna poprawka, wprowadzająca przepisy przejściowe w sprawie zasad korzystania z samochodu służbowego. Nowe przepisy mają obowiązywać od 1 stycznia 2015 r. I tak, pracownik, który korzysta z samochodu służbowego także do celów prywatnych będzie płacił za to zryczałtowany podatek według dwóch stawek - uzależnionych od pojemności silnika. Za samochody z silnikiem o pojemności do 1600 cm3 będzie to 45 zł, a za samochody o większej pojemności - 72 zł. To rozwiązanie ma być znacznie korzystniejsze dla podatników niż obecne niejednoznaczne przepisy. - Nie będzie takich sytuacji jak obecnie, że urząd skarbowy może uznać, iż podstawą obliczenia takiego dochodu są np. rynkowe ceny wynajmu samochodu, co było niekorzystne dla podatnika.

Sejm przyjął natomiast poprawkę Senatu dotyczącą sytuacji, w której pracownik korzysta z samochodu służbowego do celów prywatnych za częściową odpłatnością na rzecz pracodawcy. W takim przypadku podstawą opodatkowania pracownika będzie wartość jego przychodów, pomniejszona o wysokość takiej odpłatności. Teraz ustawa trafi do podpisu Prezydenta RP.

Komunikat Sejm Sejm RP (fragment): Posłowie zajęli się też senackimi poprawkami do ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej. Celem przyjętych przez Izbę rozwiązań jest poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej, szczególnie przez małe i średnie firmy. Ustawa ogranicza obowiązki informacyjne przedsiębiorców, zawiera rozwiązania ułatwiające ich kontakty z administracją oraz przepisy obniżające koszty prowadzenia firm. W ustawie znalazły się także rozwiązania ukierunkowane na poprawę płynności finansowej przedsiębiorstw oraz wspieranie inwestycji. Wejście w życie zmian pozwoli firmom zaoszczędzić ok. 900 mln zł już w pierwszym pełnym roku obowiązywania ustawy. Wśród rozwiązań ułatwiających prowadzenie biznesu znalazły się m.in. zmiany w obowiązku wykonywania wstępnych pracowniczych badań lekarskich. Nie będzie to konieczne m.in. w przypadku pracowników podejmujących w ciągu 30 dni zatrudnienie na analogicznym stanowisku u tego samego lub innego pracodawcy. Ustawa zawiera też m.in. tzw. pakiet portowy - rozwiązania, które mają poprawić konkurencyjność polskich portów morskich. Procedury importowe w nich mają co do zasady trwać nie dłużej niż 24 godziny, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach – do 48 godzin. Senat zaproponował 25 poprawek o charakterze porządkującym, korygującym i uzupełniającym.  Sejmowa Komisja Nadzwyczajna do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji rozpatrzyła senackie propozycje na posiedzeniu 6 listopada i wnosi o odrzucenie jednej z nich. Sprawozdanie Komisji przedstawiła posłanka Maria Małgorzata Janyska. Sejm zdecyduje w sprawie poprawek Senatu w głosowaniach.