Legislacja

Zwolnienia z obowiązku korzystania z kas rejestracyjnych

11 grudnia 2012

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie ministra z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Rozporządzenie określa zwolnienia na czas określony niektórych grup podatników i niektórych czynności z obowiązku prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących, zwanego dalej “ewidencjonowaniem”, oraz warunki korzystania ze zwolnienia. Z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2014 r., zwolnione zostają czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

Fragment rozporządzenia, załącznika pt.: CZYNNOŚCI ZWOLNIONE Z OBOWIĄZKU EWIDENCJONOWANIA:

(...) “29 ex 85 Usługi w zakresie edukacji - z wyłączeniem:

- usług w zakresie pozaszkolnych form edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKWiU 85.51.10.0),

- usług świadczonych przez szkoły tańca i instruktorów tańca (PKWiU 85.52.11.0),

- usług świadczonych przez szkoły nauki jazdy (PKWiU 85.53.11)” (...)