News tygodnia

1. W resorcie transportu powołano grupę roboczą

18 marca 2013

d80bf60779cdcff2ae8640aa6fea209d02b2e07e

(Fot.: PD@N 458-1oigosk)

W siedzibie Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej odbyło się robocze spotkanie przedstawicieli środowisk ośrodków szkolenia kierowców: LOK - A. Świderski; PFSSK - K. Szymański, K. Bandos; PIGOSK - J. Domasik, W. Góra; OIGOSK - R. Stencel, Z. Popławski, Z. Grygla z przedstawicielami strony rządowej: T. Jarmuziewicz, sekretarz stanu; A. Bogdanowicz, dyrektor Departamentu Transportu Drogowego; D. Tyszkiewicz, dyrektor Departamentu Prawnego; T. Piętka, inspektor w Departamencie Transportu Drogowego oraz M. Karpiński, rzecznik prasowy oraz inny. Jak informują obecni przedstawiciele środowisk szkoleniowców na wstępie T. Jarmuziewicz, nawiązując do deklaracji przekazanej w dniu 7 marca br. podczas obrad nadzwyczajnej podkomisji sejmowej, potwierdził przychylność resortu dla większości postulatów środowiska osk, takich jak: samochody osk w egzaminie państwowym; SuperOSK; e-learning; bazy pytań egzaminacyjnych itp. W pierwszych dniach kwietnia br. do Sejmu RP ma zostać skierowany projekt noweli ustawy o kierujących pojazdami, ten miałby być procesowany w trybie szybkiej ścieżki legislacyjnej. Powołano zespół roboczy składający się z przedstawicieli środowisk społecznych oraz przedstawicieli strony rządowej. Jego zadaniem będzie przygotowanie stosownych zapisów ustawy o kierujących pojazdami i dalej rozporządzeń wykonawczych. Pierwsze powiedzenie powołanego zespolu zaplanowano na środę - 20 marca 2013 r.

KOMUNIKAT MINISTERSTWA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ: 18 marca br., z inicjatywy Ministra Transportu Sławomira Nowaka, odbyło się w MTBiGM robocze spotkanie z przedstawicielami środowisk ośrodków szkolenia kierowców (OSK), zrzeszonych w Ogólnopolskiej Izbie Gospodarczej Szkolenia Kierowców, Polskiej Izbie Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców, Lidze Obrony Kraju i Polskiej Federacji Stowarzyszeń Szkół Kierowców. Ze strony resortu w spotkaniu udział wzięli: odpowiedzialny za transport drogowy Sekretarz Stanu w MTBiGM Tadeusz Jarmuziewicz, a także kierownictwo Departamentu Transportu Drogowego i Departamentu Prawnego.

Celem spotkania było omówienie sytuacji ośrodków szkolenia kierowców, przede wszystkim w związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy o kierujących pojazdami. Intencją resortu transportu jest współpraca ze środowiskiem zrzeszającym przedstawicieli ośrodków szkolenia kierowców. W związku z tym podczas spotkania ustalono powołanie zespołu roboczego złożonego z przedstawicieli Ministerstwa i ośrodków szkolenia kierowców, który ma na celu wypracowanie rozwiązań wpływających na jakość funkcjonowania tych ośrodków.

Reprezentanci organizacji społecznych, już we własnym gronie, bez udziału przedstawicieli resortu transportu omówili sprawy bieżące m.inn.: apel Eugeniusza Kubisia z 18 lutego br. adresowany do Parlamentarzystów RP oraz szefów ogólnopolskich organizacji ośrodków szkolenia kierowców w sprawie skierowania do Trybunału Konstytucyjnego; uczestnictwo leaderów ogólnopolskich organizacji społecznych środowiska osk w manifestacjach protestacyjnych organizowanych z inicjatyw struktur lokalnych itd. Jak czytamy w komunikacie OIG OSK przyjęto wspólne stanowisko w sprawie konieczności udziału liderów w pracach zespołu roboczego, a nie “na barykadach” i w drugiej sprawie – postanowiono zakończyć współpracę ze Stowarzyszeniem KIEROWCA PL.