News tygodnia

Europejskie wymogi dotyczące opon zimowych (cz. 1)

10 grudnia 2006

Poniżej rysunek przedstawiający wymogi w zakresie opon zimowych do ciężarówek, które obowiązują w różnych krajach europejskich. Ze względu na fakt, że przepisy prawne nieustannie ulegają zmianie, przewoźnicy powinni upewnić się co do obowiązującego stanu prawnego w danym kraju – czytamy na stronie Goodyear.

8215bf144d4bd5bdad5d21bcb92db397a02d84ef(179-1)

Austria – mimo że wożenie łańcuchów śnieżnych może nie być konieczne, są one prawnie wymagane na drogach, przy których ustawiono znak “Schneeketten vorgeschrieben". Łańcuchy należy założyć przynajmniej na dwie osie napędowe. Na innych drogach, łańcuchy muszą być założone w sytuacji, kiedy wymagają tego warunki pogodowe. Muszą one ponadto spełniać wymagania normy ÖNORM lub mieć oznaczenie EU CE; muszą być także poprawnie założone. Opony zimowe są obowiązkowe jedynie na drogach oznaczonych znakiem “Winterausrüstung erfodrerlich", a odpowiedzialność za dopasowanie opon do panujących na drodze warunków pogodowych ponosi kierowca. W przypadku pojazdów ponad 3,5 tony ładowności całkowitej, każda oś musi być wyposażona w opony tego samego typu. Możliwa jest kombinacja: opony letnie na kołach przednich i opony zimowe na osi napędowej. Normalna minimalna głębokość bieżnika wynosi 2 mm; minimalna głębokość bieżnika dla opon radialnych wynosi 4 mm, a dla opon z poprzecznym ułożeniem włókien to 5 mm.

Belgia – łańcuchy zimowe muszą być stosowane na nawierzchniach pokrytych śniegiem lub lodem, jednak ich wożenie nie jest obowiązkowe. Opony z kolcami mogą być stosowane od 1 listopada do 31 marca w przypadku samochodów do 3,5 tony oraz samochodów pomocy drogowej, pod warunkiem uzyskania pozwolenia. Maksymalna prędkość dla pojazdów z oponami wyposażonymi w kolce wynosi 90 km/h na autostradach i drogach dwupasmowych oraz 60 km/h na innych drogach. Minimalna głębokość bieżnika to 1,6 mm.

Bośnia – od 15 listopada do 15 kwietnia wyposażenie zimowe jest obowiązkowe na wszystkich drogach pokrytych śniegiem. Minimalnie jedna para łańcuchów musi być założona na oś napędową. Wszystkie autokary i ciężarówki powinny być wyposażone w łopaty do odgarniania śniegu. Minimalna głębokość bieżnika to 4 mm.

Bułgaria – od 1 listopada do 31 marca łańcuchy śnieżne należy wozić w pojeździe, a korzystanie z nich jest obowiązkowe przy jeździe po drogach górskich. Łańcuchy należy stosować zgodnie ze wskazaniami znaków drogowych i muszą być zamontowane przynajmniej na dwóch kołach napędowych. Samochody nieodpowiednio wyposażone mogą być niedopuszczone do ruchu po niektórych drogach oraz mogą zostać niewpuszczone do Bułgarii.

Chorwacja – łańcuchy śnieżne są obowiązkowe, kiedy na drogach leży przynajmniej 5-centymetrowa warstwa śniegu lub gdy drogę pokrywa lód. W pojeździe należy wozić jedną parę łańcuchów na oś napędową, jak również łopatę do odgarniania śniegu. Samochody nie posiadające wyposażenia zimowego nie będą wpuszczane na drogi. Policja ma prawo nakazać kierowcy założenie łańcuchów lub odstawienie pojazdu do miejsca, gdzie można zamontować łańcuchy oraz odpowiednie opony. Minimalna głębokość bieżnika zimą wynosi 4 mm. Stosowanie opon z kolcami jest zabronione.

Czechy – zimą kierowcy pojazdów o ładowności ponad 7,5 tony muszą wozić ze sobą łańcuchy, a samochody w nie wyposażone nie mogą przekraczać prędkości 50 km/h. Minimalna głębokość bieżnika to 1,6 mm. Stosowanie opon z kolcami jest zabronione.

Dania – minimalna głębokość bieżnika wynosi 1,6 mm dla pojazdów do 3,5 tony oraz 1 mm dla pojazdów o większej ładowności. Nie ma szczególnych przepisów dotyczących stosowania łańcuchów lub opon zimowych.

Estonia – łańcuchy śnieżne nie są obowiązkowe. Stosowanie opon z kolcami jest dozwolone od 1 października do 1 maja.

Finlandia – wymagane jest stosowanie łańcuchów śnieżnych w miesiącach zimowych. Stosowanie opon z kolcami jest dozwolone od 1 listopada do 31 marca. Minimalna głębokość bieżnika wynosi 1,6 mm.

Francja – stosowanie opon z kolcami nie jest dozwolone w przypadku pojazdów o ładowności całkowitej ponad 3,5 tony, z wyjątkiem pewnych określonych zastosowań. Łańcuchy śnieżne należy zakładać na koła w pojazdach korzystających z dróg ośnieżonych lub oznakowanych znakiem “Equipements speciaux obligatoires". Minimalna głębokość bieżnika wynosi 1 mm.

Źródła Goodear - "Europejskie wymogi dotyczące opon zimowych" PRAWO DROGOWE@NEWS Nr 180 (news tygodnia - dnia 17 grudnia 2006 r.) Komenda Główna Policji - "KGP:Opony zimowe w Polsce i w Europie"