News tygodnia

I jest. Baza pytań egzaminacyjnych odtajniona, ale…

15 maja 2015

Na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju do publicznej wiadomości udostępniona została baza pytań egzaminacyjnych na prawo jazdy. Oczywiście zatwierdzonych przez ministra wg sugestii członków spec komisji weryfikacyjnej. Same pytania nie są niespodzianką, ale... jest ich ok. 400. Zgodnie z komunikatem komisja weryfikacyjna w toku prac odrzuciła 200 z nich. W bazie egzaminacyjnej stosowanej przez ośrodki egzaminacyjne pozostało dokładnie 2663. Internauci spekulują: “Odrębnych pytań jest około 400. W ramach całej puli, większość z nich powtarza się 5-10 razy, co daje łączną pulę o ilości 2663”. Przypomnijmy, ustawodawca zapowiedział sukcesywne uzupełnianie bazy, z oczywistych względów będą też wymieniane. Czy będzie to zapowiadana ilość kilku tysięcy? Tak zapowiedziano, choć wielu sceptyków twierdziło i nadal uważa, że byłaby to baza zbyt rozbudowana, natomiast same pytania powinny być bardziej jednoznaczne.

Wracając do publikacji, dodajmy - testy nie mają odpowiedzi. Czyli jawność dotyczy wyłącznie pytań?

I jeszcze jedna kwestia - otóż ujawnienie pytań nie oznacza, że każdy może je publikować. Wg. naszej wiedzy, nikt, żaden podmiot nie został do tego uprawniony. W programach i materiałach oferowanych przez Wydawnictwo Grupa IMAGE, a tu: “Testy 2015”, “Testy Plus” oraz “Egzamin wewnętrzny 2015” - znajdują się pytania z oficjalnej bazy egzaminacyjnej przekazane przez PWPW oraz te pozytywnie ocenione, które Grupa IMAGE zgłosiła do weryfikacji. Legalność dystrybucji tych pytań potwierdza hologramy PWPW. 

b5134796678d4b375dfec687bf5eb45412c2979c67f83364cf532f7e2894703f8db05f8c1cf576f6

251116eb36320473e0b5892b5338a495b383a10d5822d97467141311a19f2a1671a3e5a30296b7bd

(517-1-4)

 

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju: PRAWO JAZDY

19 stycznia 2013 r. weszły w życie przepisy ustawy o kierujących pojazdami. Głównym celem wprowadzenia nowych rozwiązań jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez podniesienie kwalifikacji kierowców oraz położenie nacisku na poprawę jakości szkolenia kandydatów na kierowców, a także dostosowanie polskich przepisów do dyrektywy 2006/126/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie praw jazdy. Dyrektywa wprowadziła nowe kategorie prawa jazdy AM i A2, nowy jednolity unijny wzór prawa jazdy oraz administracyjny okresu ważności wydawanych praw jazdy. Z dniem 19 stycznia 2013 r. wszedł w życie: nowy system przeprowadzania egzaminów na prawo jazdy, nowe kategorie praw jazdy, nowy wzór dokumentu prawa jazdy oraz elektroniczny obieg dokumentów w procesie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami.

CZĘŚĆ TEORETYCZNA EGZAMINU NA PRAWO JAZDY

Podczas tej części egzaminu kandydat na kierowcę musi wskazać prawidłową odpowiedź na pytania wyświetlane losowo w czasie rzeczywistym przez systemem komputerowy. Nie ma możliwości powrotu do pytania, na które nie udzielono odpowiedzi. Wyświetlane pytania odzwierciedlają sytuacje, z jakimi kierowcy mogą się spotkać w codziennym ruchu drogowym. Egzamin teoretyczny trwa 25 minut.

Część teoretyczna egzaminu państwowego obejmuje 20 pytań z wiedzy podstawowej i 12 pytań z wiedzy specjalistycznej w zakresie poszczególnych kategorii prawa jazdy. Każde pytanie zawiera tylko jedną prawidłową odpowiedź. Wprowadzone zostały także różne “wartości” pytań, w zależności od znaczenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego:

a) 3 punkty - pytanie o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,

b) 2 punkty - pytanie o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,

c) 1 punkt - pytanie o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego.

W części podstawowej jest 10 pytań za 3 punkty, 6 pytań za 2 punkty i 4 pytania za 1 punkt. W części specjalistycznej (na poszczególne kategorie): 6 pytań za 3 punkty, 4 pytania za 2 punkty, 2 pytania za 1 punkt. Suma możliwych do uzyskania punktów wynosi 74. Aby zdać egzamin teoretyczny trzeba zdobyć co najmniej 68 punktów.