News tygodnia

I my pomóżmy niewidomym dzieciom odbudować spaloną szkołę

16 grudnia 2007

387d4188029ec87ad82f3f0de5898eb583b60715

^ Dzięki ośrodkowi w Laskach dziś ok. 270 wychowanków przygotowuje się do samodzielnego życia. Szkoła działa przy Towarzystwie Opieki nad Ociemniałymi, który w 1910 r. stworzyła hrabianka Róża Czacka. Założyła też Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża. Zakonnice do dziś prowadzą ośrodek dla niewidomych. Na fotografii szkoła po pożarze.

Szanowni Państwo, Grupa IMAGE postanowiła w roku bieżącym nie wysyłać kartek z życzeniami świątecznymi czy noworocznymi, postanowiliśmy pełną kwotę tego wydatku w wysokości 5 000 zł przeznaczyć jako skromny dar dla niewidomych dzieci z Zakładu dla Niewidomych w Laskach. Przesłaliśmy ją z przeznaczeniem na odbudowę spalonej szkoły oraz wyposażenie jej w niezbędny sprzęt dydaktyczny. Pożar był wielką stratą dla tych i tak głęboko przez los pokrzywdzonych dzieci. Informujemy o tym fakcie, albowiem i Wy uczestniczycie w tym darze serca, nie otrzymacie kartki, to w Waszym imieniu te cegiełki postanowiliśmy przeznaczyć na ten właśnie cel. Zachęcamy do udziału w odbudowie szkoły, każda Wasza wpłata to dar serca. Oto konto wpłat: BRE SA 02 1140 1010 0000 4399 5800 1002. W sprawie pomocy rzeczowej można kontaktować się bezpośrednio z ośrodkiem pod numerem telefonów 022 752 32 23 lub 022 752 30 00.

                 f3278ef52c98ced21d0dedd83aab73f52d731bce

b76b1473c170c581d7588fd3ddc63f3ebee9d2a9