News tygodnia

Informacja własna: Integracja baz PWPW i ITS

24 czerwca 2014

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, z dwóch dotychczas istniejących baz pytań testowych stosowanych na egzaminie państwowym tj. bazy Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych - zawierającej 1800 testów i Instytutu Transportu Samochodowego zawierającej - 700 testów - została utworzona jedna, połączona, zawierająca 2400 pytań. Ten ujednolicony zestaw docelowo ma zostać powiększony nawet 3 tys. Jak poinformował nas Tadeusz Wachowski, dyrektor Pionu Produktów i Usług Identyfikacyjnych PWPW S.A. - opracowanie jest efektem uzgodnień pomiędzy wymienionymi dostawcami pytań. Podstawą współpracy była zawarta 3 października 2013 r. umowa dwustronna. Dyrektor Wachowski dodał także, iż ta ujednolicona baza uzyskała akceptację resortu transportu. Podkreślił - nie ma w niej nowych pytań, a wyłącznie te używane dotychczas.

Ujednolicona baza zostanie wdrożona do systemu egzaminowania word-ów w terminie 1-7 lipca br. W czasie do ustawowego terminu powołania komisji do spraw weryfikacji i rekomendacji pytań egzaminacyjnych - czyli minimum do 1 stycznia 2015 r. - właśnie ona będzie obowiązującą.

Podczas spotkań przedstawicieli osk z pracownikami PWPW została także przekazana informacja, że jeszcze w lipcu br. wydawcy opracowujący materiały wykorzystywane w procesie szkolenia kandydatów otrzymają kolejną partię pytań z oficjalnej bazy, stosowanych podczas egzaminu państwowego. Ma ich być około 100.

W dniu jutrzejszym (25 czerwca 2014) Sejm RP będzie debatował i głosował nad ostatecznym kształtem noweli ustawy o kierujących pojazdami. (jm)

Sprostowanie: Jak poinformował nas rzecznik prasowy Instytutu Transportu Samochodowego Mikołaj Krupiński – w scalonej bazie egzaminacyjnych testów PWPW i ITS obejmującej ok. 2400 pytań – pomieszczono po 1200 każdego z dostawców. Redakcja