News tygodnia

Jest komisyjny projekt noweli ustawy o kierujących pojazdami. Opiniuj i Ty

24 października 2013

dda9c8e03237b8ff68ca5c4a1e29563ebf6a5457

(Fot.: PD@N 476-1)

Przewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury zgodnie z art. 32 ust. 2 Regulaminu Sejmu wniósł projekt ustawy - o zmianie ustawy o kierujących pojazdami. Do reprezentowania stanowiska Komisji w pracach nad projektem został upoważniony poseł Leszek Aleksandrzak. Dodajmy zastępca przewodniczšcego komisji.

Jak uzasadniają wnioskodawcy - projekt ma na celu wprowadzenie zmian do przepisów które po pół rocznych doświadczeniach w jej stosowaniu wskazują na potrzebę ich zmiany lub doprecyzowania. Właśnie o tych doświadczeniach wiele pisaliśmy na łamach tygodnika PRAWO DROGOWE @ NEWS. Zaproponowane w projekcie zmiany dotyczą między innymi problemu z właściwym wdrożeniem systemu teleinformatycznego w niektórych Wojewódzkich Ośrodkach Ruchu Drogowego oraz z brakiem merytorycznego nadzoru państwa nad jakością pytań egzaminacyjnych zadawanych podczas części teoretycznej egzaminu państwowego. Przepisy ustawy o kierujących - jak czytamy dalej w uzasadnieniu projektu - nie określiły jednoznacznie podmiotu odpowiedzialnego za wybór jednolitego systemu teleinformatycznego dla WORD. Spowodowało to, sprzeczne zachowania poszczególnych ośrodków. Proponowane przepisy jednoznacznie nakładają na WORD-y obowiązek wyboru jednolitego dla wszystkich podmiotów przeprowadzających egzaminy na prawo jazdy systemu teleinformatycznego. I tak ustawodawca proponuje definicję systemu teleinformatycznego ośrodka egzaminowania, wskazuje na konieczność jednolitości, odpowiedzialność za wybór systemu nakłada na dyrektora WORD.

I kwestia pytań egzaminacyjnych – proponowany jest zabieg prowadzący do przywrócenia odpowiedzialności merytorycznej ministra ds. transportu za treści zawarte w pytaniach egzaminacyjnych zadawanych na egzaminie państwowym na prawo jazdy poprzez zatwierdzanie scenariuszy, wizualizacji i opisów wchodzšcych w ich skład i służących do ich generowania. Weryfikacja i opiniowanie zgłaszanych pytań powierzona ma być spec komisji, działającej w ramach resortu. Czy wykorzystane zostaną dotychczasowe bazy pytań testowych, oczywiście po ich ujednoliceniu - jak to zapowiadano i jakie były oczekiwania? I w jakim zakresie wykorzystane? Czy powstanie całkowicie nowa baza?

Absolutną nowością jest utworzenie funduszu celowego. Ten spec fundusz ma być finansowany przez WORD-y. Zgromadzone środki mają zostać powierzone na rzecz tworzenia i utrzymania jednolitego systemu do przeprowadzania części teoretycznej egzaminów państwowych, natomiast systemy teleinformatyczne, które dotychczas są, mogą być wykorzystywane do 3 stycznia 2016 r. - określają zaproponowane przepisy przejściowe.

Wśród innych zmian propozycja rozstrzygnięcia, które w obecnie obowiązującym brzmieniu, uniemożliwiło wielu chętnym zdawanie egzaminu państwowego na prawo jazdy kat. A1, AM, czy A2. Tak więc kursanci będą mogli zdawać egzamin państwowy w zakresie niższych kategorii niż te, w zakresie których ukończyli kurs, czyli np. A.

Kolejna ważna i terminowa sprawa to warsztaty doskonalenia zawodowego dla instruktorów, wykładowców i egzaminatorów. W wszystkich wymienionych wypadkach, organizatorem szkolenia będzie mógł być także ośrodek egzaminowania. Nadto osoby posiadajšce podwójne uprawnienia instruktora i egzaminatora dostaną prawo ukończenia tylko jednego kursu. W akcie doprecyzowano konsekwencje niedopełnienia obowiązku udziału w tychże warsztatach. O ponowny wpis można będzie wnioskować po 3 miesiącach od określonego terminu 7 stycznia, a samo szkolenie ma się odbywać już wyłącznie w WORD-zie.

Nowością jest włączenie do zakresu egzaminu państwowego, możliwości sprawdzenia umiejętności jazdy energooszczędnej.

Projekt ma wejść w życie po 30 dniach od daty publikacji. Czy przy jego procedowaniu będzie zastosowana tzw. szybka ścieżka legislacyjna? Tymczasem projekt rutynowo skierowany został do konsultacji Biura Legislacyjnego Kancelarii Sejmu oraz Biura Analiz Sejmowych.

    Czy zmiany idą w dobrym kierunku? Piszcie do nas, oceńcie propozycje rozwiązań. Wasze wypowiedzi i opinie będziemy publikowali oraz prześlemy do wiadomości prezydium Komisji Infrastruktury. Zachęcamy – bierzcie udział w tworzeniu i procedowaniu prawa, które Was dotyczy.

Redakcja tygodnika PRAWO DROGOWE@NEWS (e-mail: tygodnik@prawodrogowe.pl