News tygodnia

Jest szansa poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce

6 października 2006

W ramach trwających IV Międzynarodowych Targów INFRASTRUKTURA 2006 odbyło się seminarium Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego: “Szansa poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce". Seminarium otworzył Dyrektor Andrzej Grzegorczyk, Sekretarz KRBRD, który przedstawił krajową strategię bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wnioski, wynikające z dotychczasowych działań Rady, przedstawione przez A. Grzegorczyka, to m.in. konsekwentne realizowanie Programu “GAMBIT 2005”, nieustanna edukacja społeczeństwa i rozszerzenie zakresu działań związanych z wzrostem bezpieczeństwa na polskich drogach. W harmonogramie seminarium przewidziano: Sekretarz KRBRD; Program Realizacyjny Gambit 2005 – Marek Jewuła, Konsultant Krajowy w Sekretariacie KRBRD; Krajowe kampanie bezpieczeństwa ruchu drogowego – Joanna Sakowska, Starszy Specjalista ds. Kampanii Społecznych i Komunikacji w Sekretariacie KRBRD; Szkolenie kadr brd na poziomie powiatów – Paulina Karbowy, Specjalista w Sekretariacie KRBRD; Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na Drogach – Krzysztof Jamrozik, Konsultant Krajowy w Sekretariacie KRBRD; Projekt uspokojenia ruchu “Miasteczko Holenderskie” – Marek Wierzchowski Konsultant Krajowy w Sekretariacie KRBRD; Wybrane algorytmy sterowania sygnalizacją a poziom bezpieczeństwa na skrzyżowaniach - Drogowe Systemy Automatyki Sp. z o.o. - Prezes Zarządu mgr inż. Ryszard Pisarski; Wpływ oznakowania poziomego na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego - Grawil Sp. z o.o. - Piotr Chojnicki; Plan działań ratowniczych na autostradzie A4 Katowice – Kraków - Stalexport Autostrada Małopolska S.A. - Andrzej Czarnomorski; Bezpieczne przejścia - MSR Traffic Sp. z o.o. - Tomasz Borowski, Prezes Zarządu