News tygodnia

Jesteśmy PARTNEREM PROJEKTU „Wzrost kompetencji kadry ośrodków szkolenia kierowców”

6 marca 2011

afbb1c58dc4103b51aeebb44330d53acda59b2f3(Fot.: PD@N 379-1)

Redakcja Tygodnika PRAWO DROGOWE @ NEWS z zadowoleniem informuje, iż otrzymaliśmy dyplom partnera projektu “Wzrost kompetencji kadry ośrodków szkolenia kierowców”. Przypomnijmy, iż projekt to ogólnopolskie szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 2.1.1. W ramach cyklu składającego się z dwóch dni szkolenia stacjonarnego oraz kursu e-learningowego uczestnicy zdobywają wiedzę z zakresu prawo (prawo o ruchu drogowym, prawa i obowiązki instruktora, ustawa o kierujących, zdawalność, błędy na egzaminie na prawo jazdy), psychologia (wybrane zagadnienia psychologii transportu, percepcja, kształcenie indywidualne i grupowe, przykładowe ćwiczenia); metodyka (specyfika nauczania dorosłych, techniki efektywnościowe, kształtowanie postaw, zarządzanie czasem oraz ocena postępów szkolenia) oraz w czwartym bloku – dydaktyka (nowe narzędzia dydaktyczne, technika jazdy, jazda ekologiczna, wykorzystanie symulatorów, e-learning). Celem szkolenia jest wzrost kompetencji instruktorów, wykładowców i pozostałych pracowników osk. Szkolenie trwa – praktycznie zakończone zostały stacjonarne szkolenie tzw. Dnia 1., w pierwszych dniach marca rozpoczęły się kolejne spotkania stacjonarne tzw. Dzień 2. Pomiędzy nimi kursanci przeszli szkolenie e-lerningowe. Pełen cykl kończy się z ostatnim dniem lipca br. A jaka rola naszego tygodnika? Od Pierwszego spotkania, pierwszej grupy z grona około 5 tys. zakwalifikowanych uczestników, śledziliśmy i relacjonowaliśmy przebieg realizacji projektu. Publikowaliśmy sprawozdania, najczęściej opatrzone także serwisem foto, rozmawiamy z organizatorami i uczestnikami itd. itd. Wysoko cenimy sobie otrzymany tytuł. Dziękujemy.