News tygodnia

Koalicja na rzecz weryfikacji oznakowania dróg

7 października 2007

49d5a5efdbaa77e4b7611ee828f0520081e7aa67

Podstawowym celem koalicji jest weryfikacja oznakowania dróg w Polsce, a co za tym idzie poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Koalicja to inicjatywa, która została przewidziana dla różnych środowisk i która z czasem może stać się ruchem społecznym.

Główne zagadnienia,

na które koalicjanci poprzez uczestnictwo w  inicjatywie chcą mieć wpływ to:

1. Promowanie rozwiązań technicznych zwiększających bezpieczeństwo kierujących pojazdami – dotyczy to zarówno rozwiązań prostych (np. usuwanie przeszkód zielonych ograniczających widoczność, przesunięcie znaków, wprowadzenie oznakowanie poziomego), jak i zaawansowanych technologicznie (wprowadzenie sygnalizacji dźwiękowej i zastosowanie elementów fluorescencyjnych).
2. Promowanie zasad bezpieczeństwa w środkach masowego przekazu.
3. Projektowanie i oznakowanie dróg z uwzględnieniem możliwości psychofizycznych człowieka (np. zasad ergonomii uwzględniających możliwości percepcji).
4. Uwzględnianie przy projektowaniu urządzeń niezwiązanych bezpośrednio z funkcją jazdy ergonomii obsługi i możliwości percepcji kierowcy.
5. Wprowadzenie konieczności okresowych badań psychologicznych kierowców.
6. Doskonalenie systemu zarządzania bezpieczeństwem na drogach.
7. Zobowiązanie kierowców i pieszych poruszających się po drogach po zmroku do stosowania elementów odblaskowych.
8. Wzmocnienie egzekwowania prawa o ruchu drogowym (częstotliwość kontroli, gęstość rozmieszczenia radarów), monitorowanie dalszego zachowania sprawcy.

Dla realizacji wymienionych celów i w oparciu o już istniejące strony Patronów medialnych/uczestników koalicji jakimi są Portal Drogowy www.edroga.pl oraz Grupa IMAGE zostanie utworzona galeria, dokumentująca błędne oznakowanie dróg w Polsce (na podstawie zdjęć przesłanych przez wszystkich chętnych).