News tygodnia

Komisja weryfikacyjna może już zostać powołana. Pytanie testowe zgłoszone

21 listopada 2014

 

0a85b6a772423bed08baf4754b4948f34db26053

a91d9694bea3ece7651d915363e04c48d2151df7

(506-104, 105)

Jak zapowiadano, opublikowane zostało rozporządzenie w sprawie komisji do spraw weryfikacji i rekomendacji pytań egzaminacyjnych. Akt wydany w dniu publikacji czyli 21 listopada, obowiązuje z dniem 23 tego miesiąca. Tak więc komisja może zostać powołana.

Przypomnijmy - rozporządzenie określa szczegółową organizację i tryb działania komisji (przewodniczący, sekretarz oraz 35 członków); także szczegółowe - zasady zgłaszania propozycji scenariuszy, wizualizacji i opisów wchodzących w skład pytań egzaminacyjnych oraz wzory dokumentów stosowanych w tych sprawach; szczegółowy sposób, tryb i terminy przeprowadzania weryfikacji pytań egzaminacyjnych przez komisję oraz wzory dokumentów z tym związane oraz rodzaje kosztów prowadzenia działalności komisji i jej obsługi oraz sposób ich ustalania i wysokość wynagrodzenia członków komisji.

I jeszcze jedna informacja godna przypomnienia - propozycja pytania testowego może być składana przez każdego, także osoby indywidualne. Oczywiście przy zachowaniu określonych procedur i przesłaniu stosownych druków.