News tygodnia

Mają wspólne cele, podejmą wspólne działania

26 kwietnia 2012

W dniu 26 kwietnia 2012 r. w siedzibie PIGOSK w Piastowie odbyło się robocze spotkanie leaderów czterech organizacji reprezentujących środowiska ośrodków szkolenia kierowców i instruktorów nauki jazdy:

- Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej OSK (OIGOSK): Roman Stencel, Zbigniew Popławski, Zbigniew Grygla;

- Polskiej Federacji Stowarzyszeń Szkół Kierowców (PFSSK): Krzysztof Szymański i Krzysztof Bandos;

- Polskiej Izby Gospodarczej OSK (PIGOSK): Jan Domasik, Wojciech Góra, Marek Gawroński, Czesław Swaryczewski;

Stowarzyszenia KIEROWCA.PL: Włodzimierz Zientarski, Krzysztof Giżycki, Jerzy Kociszewski.

Zebrani zgodnie podkreślali potrzebę współpracy i wypracowania oraz prezentowania wspólnych opinii. Było to znaczące spotkanie reprezentantów środowiska ośrodków szkolenia kierowców. W związku z wielością istotnych dla środowiska spraw, ustalono, iż w terminie do 10 maja br. poszczególne stowarzyszenia opracują własne informacje o najpilniejszych sprawach i wynikających z nich postulatach. Na tej podstawie opracowany zostanie dokument odzwierciedlający stanowisko wspólne i opinie odrębne. Wstępnie za sprawy najistotniejsze uznano m.in. ministerialną propozycję deregulacji zawodu instruktora; dopuszczenia do egzaminów państwowych pojazdów ośrodków szkolenia oraz pomysł wprowadzenia punktowego systemu egzaminu praktycznego. Koordynatorem tych działań został Roman Stencel (OIGOSK) Pierwszym wspólnym działaniem ma być poparcie listu otwartego adresowanego do ministra Sławomira Nowaka.

 

63a5e690af49f49c8122d69ca36fc3ee4883757a8f731a38603d18352a05f596dae6d3aa86693e17i

5dfc4b9fb9f9b20906c768505cf8b6c92de1174c984e7c497d5ddf2f465ef4d02667991ebebe6a8e

 

Co powiedzieli do kamery przedstawiciele organizacji? Zachęcamy do obejrzenia filmu pt. “Mamy wspólne cele” - http://www.youtube.com/watch?v=1L1KuMP1Reg&feature=youtube_gdata_player

(Fot.: PD@N 426-36-39youtube)