News tygodnia

Ministerstwo Infrastruktury o światłach dziennych

21 czerwca 2009

Ministerstwo Infrastruktury

Komentarz do publikacji prasowych dotyczących jazdy na światłach dziennych

W odpowiedzi na interpelację Posła Grzegorza Raniewicza w sprawie nakazu jazdy na światłach mijania przez całą dobę Ministerstwo przytoczyło dane statystyczne, przywoływane na podstawie szczegółowego Raportu Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Instytucie Transportu Samochodowego “Wpływ obowiązku jazdy z włączonymi światłami mijania w dzień na bezpieczeństwo ruchu drogowego”, sporządzonego przez ITS na zamówienie resortu infrastruktury. Dane te pochodzą ze statystyk gromadzonych przez Policję w Systemie Ewidencji Wypadków i Kolizji SEWIK. Dotyczą one dwóch okresów porównawczych:

1.Przed wprowadzeniem obowiązku jazdy z włączonymi światłami w dzień - marzec-sierpień 2006 r.

2.Po wprowadzeniu ww. obowiązku, w drugim roku funkcjonowania przepisu - marzec-sierpień 2008 r.

Powyższe dane zostały przytoczone rzetelnie i w sposób obiektywny, na podstawie analiz przeprowadzonych przez renomowaną instytucję naukową. Dane nie odnosiły się do ogólnej liczby wypadków i ich ofiar w Polsce, w obu okresach porównawczych w 2006 i 2008 r., lecz jedynie do wybranych grup wypadków, na które mógł mieć wpływ wprowadzony w 2007 r. obowiązek używania świateł mijania w ciągu dnia - tj. liczby zderzeń czołowych pojazdów w porze dziennej oraz liczby ofiar takich wypadków, jak również najechań na pieszych w ciągu dnia.

Z zebranych danych wynika, że w okresie “po” (marzec - sierpień 2008) w stosunku do okresu “przed” (marzec - sierpień 2006) nastąpiły pozytywne zmiany w grupach wypadków, na które wpływ ma jazda z włączonymi światłami w dzień:

·Liczba zabitych we wszystkich wypadkach w dzień spadła o 1%.

·Nastąpił istotny spadek liczby zderzeń czołowych w dzień (-5%). W wypadkach tych zginęły 52 osoby mniej (-13%) i 164 osoby mniej zostały ranne (-4%).

·Liczba najechań na pieszych w dzień zmalała o 9% (408 potrąceń mniej), zginęło 12 pieszych mniej, a 204 pieszych mniej zostało rannych.

·Liczba potrąceń pieszych na przejściach dla pieszych w dzień spadła o 198 (15% potrąceń mniej). W wypadkach tych zginęło mniej o 8% pieszych.

Jednocześnie informujemy, że nie doszło do pomyłki polegającej na przeoczeniu danych z 2007 roku. Porównanie danych z 2006 i 2008 roku miało na celu wskazanie najbardziej aktualnych statystyk, będących w posiadaniu Ministerstwa, dotyczących wpływu jazdy z włączonymi światłami mijania w dzień na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Ww. raport ITS przedstawia również porównanie analogicznych danych z 2006 i 2007 roku, z których płyną podobne wnioski: uległa zmniejszeniu m.in. liczba zderzeń czołowych pojazdów oraz ich ofiar w porze dziennej.

Należy również wskazać, że badania opinii społecznej przeprowadzone w ramach analizy ITS pokazały, że większość Polaków (58%) popiera wprowadzenie obowiązku jazdy z włączonymi światłami w dzień przez cały rok. Rozwiązanie to przez większość uczestników ruchu (63%) jest postrzegane jako skuteczny środek poprawy bezpieczeństwa, który bardziej pomaga uczestnikom rozpoznać zagrożenie niż przeszkadza w obserwacji. Jest to opinia zarówno kierowców, jak i pieszych. Podobne wyniki uzyskano w dwóch innych, niezależnych badaniach opinii społecznej (OBOP, GfK Polonia).

W ramach działań służących poprawie bezpieczeństwa ruchu, 24 września 2008 r. Komisja Europejska przyjęła Dyrektywę 2008/89/EC będącą aktualizacją Dyrektywy 76/756/EEC, którą wprowadziła od 7 lutego 2011 r. obowiązek wyposażania wszystkich nowo produkowanych modeli samochodów osobowych i dostawczych w specjalne światła do jazdy dziennej (DDRL - od ang. Dedicated Daytime Running Lamps) - światła zgodne z Regulaminem nr 87 EKG ONZ, automatycznie włączane przy uruchomieniu silnika.