News tygodnia

Mniej wypadków drogowych w 2006 r.

15 kwietnia 2007

W 2006 r. w Polsce miało miejsce prawie 47 tys. wypadków drogowych, w których zginęły 5243 osoby, 59123 zostało rannych, czyli w sumie ofiarami były 64364 osoby. W porównaniu do analogicznego okresu roku 2005 jest to: mniej wypadków o 1 224, tj. o – 2,6%, mniej zabitych o 201, tj. o 3,7%, mniej rannych o 2 068, tj. o –3,4%. 20 marca br. Roczne sprawozdanie Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego - Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2006 r., obejmuje: • syntezę stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce, działania podejmowane na rzecz poprawy brd, • Szczegółowe działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce w 2006 r. - podejmowane przez administrację rządową szczebla centralnego oraz inne podmioty i organizacje społeczne, • Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w województwach w 2006 r. stanowiący opis działań podejmowanych przez Wojewódzkie Rady BRD oraz stan brd w poszczególnych województwach. Działania podjęte w 2006 r. przez Ministerstwo Transportu oraz instytucje i członków Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego znacznie zmniejszyły liczbę wypadków drogowych (o ponad 1,2 tys. w stosunku do roku 2005). Udało się również zmniejszyć liczbę ofiar. Mimo tego założenia, przyjętego przez Rząd w kwietniu 2005 r., Krajowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego GAMBIT 2005, zostały zrealizowane w niepełnym zakresie gdyż przewidywano, że w wyniku podjęcia wskazanych działań liczba zabitych w wyniku zdarzeń drogowych wyniesie w 2006 r. 4550 osób. W Polsce, mimo pewnej poprawy zanotowanej w ostatnich latach, zagrożenie zdrowia i życia użytkowników transportu drogowego jest nadal wysokie. Głównymi przyczynami tej sytuacji są: niska kultura jazdy i powszechne lekceważenie przepisów ruchu drogowego (zwłaszcza tych dotyczących prędkości jazdy, zakazu jazdy po użyciu alkoholu i obowiązku stosowania urządzeń ochronnych podczas jazdy samochodem), ale także niska jakość infrastruktury drogowej (nieprzystające do obecnych standardów bezpieczeństwa ruchu drogowego i poziomu wiedzy rozwiązania projektowe, przejścia dróg tranzytowych przez miasta i miejscowości, niebezpieczne skrzyżowania i przejścia dla pieszych, niepodatne otoczenie drogi) oraz za mało rozwinięte systemy automatycznej kontroli ruchu i pomiaru prędkości pojazdów. W Programie przyjęto, że w 2013 r. liczba śmiertelnych ofiar w transporcie drogowym nie może przekroczyć poziomu 2 800 osób, a w 2020 roku – 1 500. Następnie w dniu 14 września 2006 r. Rada Ministrów przyjęła Program Realizacyjny BRD na lata 2006 - 2007, który jest częścią realizacyjną Programu GAMBIT 2005 i stanowi pierwszy etap realizacji Strategii BRD do 2013 r. Realizację części zadań rozpoczęto w 2005 i 2006 r.