News tygodnia

Najważniejsze zmiany w systemie egzaminowania kandydatów na kierowców

Autor: PRAWO DSROGOWE@NEWS

3 listopada 2005

Najważniejsze zmiany w systemie egzaminowania kandydatów na kierowców

Obowiązujące od 10 stycznia 2006 r. rozporządzenie m.in. wprowadza następujące zmiany:

Egzamin praktyczny

W samochodzie, w którym odbywać będzie się egzamin, ma być zamontowana kamera; Parkowanie, będzie sprawdzane na ulicy, w prawdziwych warunkach drogowych, a nie między sztucznie ustawionymi pachołkami; Instruktor prowadzący będzie musiał uczestniczyć w egzaminie praktycznym w przypadku, kiedy pierwsze podejście do tego egzaminu skończyło się wynikiem negatywnym. Egzamin z jazdy po mieście będzie trwał ok. 40 minut.

Przy opracowywaniu nowych zasad szkolenia i egzaminowania wzięto pod uwagę doświadczenia krajów mających najlepsze wyniki pod względem bezpieczeństwa w ruchu drogowym, np.: Wielkiej Brytanii, Holandii, Francji, gdzie egzamin praktyczny na prawo jazdy odbywa się wyłącznie w ruchu drogowym.

Link do źródła: Jednolity tekst rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów