News tygodnia

Naruszenia przepisów ruchu drogowego skutkujące przerwaniem egzaminu państwowego na prawo jazdy

Autor: PRAWO DROGOWE@NEWS

16 listopada 2005

Naruszenia przepisów ruchu drogowego skutkujące przerwaniem egzaminu państwowego na prawo jazdy

(obowiązujące od 10 stycznia 2005 r.)

1.Kolizja drogowa

2.Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszym

3.Wyprzedzanie na przejściach dla pieszych bezpośrednio przed nimi

4.Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na oznakowanym przejściu

5.Nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem, który skręca drogę poprzeczną, pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża pojazd

6.Niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego oznaczenia, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności poruszania się w celu umożliwienia jej przejścia

7.Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu podczas cofania

8.Niezastosowanie się do: sygnałów świetlnych, sygnałów poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym, sygnałów poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego

9.Niezastosowanie się do znaków: “zakaz wjazdu”, “zakaz ruchu w obu kierunkach”, “zakaz skręcania w lewo”, “zakaz skręcania w prawo”, “nakaz jazdy...”, “linia podwójna ciągła”

10.Nieustąpienie pierwszeństwa pojazdu: na skrzyżowania w sytuacji równorzędnej; na skrzyżowaniu oznaczonym znakami określającymi pierwszeństwo przejazdu; pojazdom szynowym; rowerzystom; podczas zmiany pasa ruchu; w razie przecinania się poza skrzyżowaniem kierunków ruchu lub torów jazdy pojazdów poruszających się po tej samej drodze; podczas włączania się do ruchu; podczas cofania

11.Naruszenie zakazu zawracania

12.Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 20 km/h

13.Nieupewnienie się o możliwości wyprzedzania

14.Naruszenie zakazu wyprzedzania: na przejazdach rowerowych bezpośrednio przed nimi; przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia; na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi; na skrzyżowaniach; na przejazdach kolejowych i bezpośrednio przed nimi; na przejazdach tramwajowych bezpośrednio przed nimi

15.Niezastosowanie się do znaku zakazu wyprzedzania

16.Wyprzedzanie z niewłaściwej strony