News tygodnia

O cenie urzędowej i standardach usług szkoleniowych

7 czerwca 2015

075d6c32de5407eb5af6b1e547b86060e3039583

40ab8786494a9db3c21e106e4e74d5d6fa6fe243

W Łowiczu, 29 maja br. odbyło się spotkanie członków PFSSK oraz zaproszonych przedstawicieli innych federacji reprezentujących szkoleniowców z całego kraju. Zachęcamy do wysłuchania rozmów jakie Krzysztof Skałecki, prezes Stowarzyszenia Instruktorów i Ośrodków Szkolenia Kierowców w Pile (fot.), przeprowadził z uczestnikami obrad w Łowiczu. Fot. nr 1 - z Danutą Kardaś, prezesem Stowarzyszenia Instruktorów i Wykładowców we Wrocławiu, fot. 2 - z Romanem Stenclem, prezesem Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej OSK. Całość dostępna na: http://www.pfssk.pl/pl/aktualnosci/2015-06/co-da-cena-minimalna-za-1h-jazdy-szkoleniowej

(518-1-2)

Reprezentanci szkoleniowców zgodnie, od wielu miesięcy, zabiegają o zmianę ustawy o kierujących pojazdami, poprzez wprowadzenie do niej zapisu o cenie urzędowej za godzinę szkolenia kandydata na kierowcy. Po serii spotkań w resorcie transportu, ostatnie z poczynionych uzgodnień uznali nawet za przełomowe. O treści proponowanych zapisów kilkakrotnie rozmawialiśmy także na łamach PRAWA DROGOWEGO @ NEWS. Wiele powiedziano za, ale także mówiono przeciw temu pomysłowi. Jak wynika z sondy przeprowadzonej przez PFSSK 97% respondentów jest za wprowadzeniem, a 3% przeciw cenie minimalnej. Ustalono propozycje zmian w ustawie, przekazano je resortu, ten nawet miał zaakceptować projekt i niestety, swoją dymisję złożył minister Zbigniew Rynasiewicz (29.5.2015). Szkoleniowcy - zgodnie z zapowiedzią - spotkali się raz jeszcze w Łowiczu (29.5.2015). Pytanie co dalej z pomysłem i projektem? Czy może trafił do Komisji Infrastruktury?

Jakie zmiany ustawy o kierujących pojazdami dotychczas uzgadniano:

Ustawowa cena maksymalna za godzinę zajęć teoretycznych - 25 pln; zajęć praktycznych w zakresie uprawnień dla kat. prawa jazdy AM, A1, A2, A, B1, B, C1, D1 lub t - 100 pln; natomiast w zakresie uprawnień prawa jazdy kategorii B+E, C1+E, C, C+E, D, D+E, D1+E lub uprawnienia do kierowania tramwajem - 200 pln.

Wysokość ceny minimalnej ogłosi w stosownym rozporządzeniu minister właściwy do spraw terminu w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

Zaproponowano zmiany w standardach dla osk: obowiązek posiadania własnej infrastruktury: biura umożliwiającego przyjmowanie interesantów, przechowywanie dokumentacji, wyposażonego w stosowne urządzenia; sali wykładowej właściwie wyposażonej i używanej wyłącznie do szkoleń w zakresie pozwolenia ośrodka; placu manewrowego, zabezpieczonego przed dostępem osób postronnych czyli ogrodzonego i umożliwiającego prowadzenia stosownego szkolenia, tu także używanego wyłącznie przez osk, pojazdów szkoleniowych - minimum jednego dla danej kategorii prawa jazdy wykazanej w zaświadczeniu. Taki pojazd miałby być własnością przedsiębiorcy lub przez niego wylizingowany.

Nadzór nad osk miałby być wzmocniony o pomoc merytoryczną ze strony stowarzyszeń szkół kierowców.