News tygodnia

Około 18 czerwca rozporządzenia zostaną opublikowane

12 czerwca 2012

 

7fd282c91caf68c922bb16d6c0eb736e4a4fd790

(Fot.: PD@N 430-20)

W dniu 12 czerwca br. odbyło się 29. posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej Senatu RP, w porządku obrad przewidziano informację na temat stanu wdrożenia systemu teleinformatycznego w zakresie przeprowadzania egzaminów na prawo jazdy. Posiedzeniu przewodniczył senator Marek Ziółkowski - przewodniczący Komisji oraz Stanisław Jurewicz - zastępca przewodniczącego. Wśród zaproszonych: przedstawiciele Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej: Tadeusz Jarmuziewicz i Andrzej Bogdanowicz, dyrektorzy wojewódzkich ośrodków egzaminowania, Andrzej Wojciechowski - dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego, Tadeusz Wachowski - Państwowa Wytwórnia Papierów Wartościowych. W swojej informacji Tadeusz Jarmuziewicz podkreślił, iż po 18 czerwca br. procedowane rozporządzenia wykonawcze do ustawy o kierujących pojazdami powinny zostać opublikowane. Wszystkie uwagi strony społecznej uwzględniono - dodał. Wśród podejmowanych spraw: wyrażono niepokój o dotrzymanie daty 19 stycznia 2013 r. jako terminu wprowadzenia nowych zasad egzaminów na prawo jazdy; mówiono o ewentualnych dostawcach systemów teleinformatycznych tj. ITS lub PWPW; o kosztach jakie będą musiały ponosić ośrodki egzaminowania; o prowadzonych w WORD-ach badaniach pilotażowych działania nowych systemów; o finalizacji prac nad budową baz pytań testowych itd.