News tygodnia

Powstaje inicjatywa

2 kwietnia 2007

Odbyło się spotkanie zainteresowanych poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego. Inicjatywa dotyczy weryfikacji oznakowania dróg w Polsce. Wśród zgromadzonych obecni byli przedstawiciele: Instytutu Transportu Samochodowego (gospodarz spotkania); Stowarzyszenia Pomocy Poszkodowanym w Wypadkach i Kolizjach Drogowych Alter Ego; Fundacji Zapobieganie Wypadkom Drogowym; Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego; Ministerstwa Gospodarki; Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad; Instytutu Odlewnictwa, Rzecznika Praw Obywatelskich; Komendy Głównej Policji; Komendy Stołecznej Policji; Grupy IMAGE. Deklaracje zgłosił m.in. Krajowy Duszpasterz Kierowców i inni. Anna Zielińska (ITS) naświetliła problem, precyzyjnie omówiła statystyki wypadkowe dotyczące wypadków drogowych, których przyczyną było: złe oznakowanie dróg; nieprawidłowo działająca sygnalizacja świetlna; nieprawidłowo oznakowane roboty drogowe itd. Dyskusja doprowadziła do wniosku generalnego, iż oznakowanie dróg w Polsce wymaga wielu działań. I tak m.in.: niezbędne są działania prowadzące do zmian legislacyjnych, konieczne sprecyzowanie odpowiedzialnych za właściwe zarządzanie ruchem i umocowanie ich mocą sprawczą. Przedstawiciele administracji państwowej zadeklarowali pomoc dla powstającej inicjatywy. Obecni w najbliższym czasie precyzyjnie określą cel i zakres działania inicjatywy oraz jej organizacyjne warunki działania.

Źródło Informacja własna