News tygodnia

Prezes PIGOSK Krzysztof Szymański: zastaję dobrze funkcjonującą organizację

28 marca 2014

3333d0b56239277896549e8c7574b6b74f459113

807400614360e166b8944a55c1c158a17de795cc

 

Krzysztof Szymański, Ur. 1956 r., absolwent technikum samochodowego, od 1980 r. związany z branżą szkoleniową (instruktor i wykładowca nauki jazdy, egzaminator państwowy). Od 1991 r. instruktor-wykładowca i współwłaściciel Ośrodka Szkolenia Kierowców “AUTO-BIS” z siedziba w Tomaszowie Mazowieckim. W latach 2001-2007 prezes Zarządu Stowarzyszenia Ośrodków Szkolenia Kierowców i Instruktorów Regionu Piotrkowskiego; 2006-2014

prezes Polskiej Federacji Stowarzyszeń Szkół Kierowców (PFSSK, od 28.3.2014 r.

przez Polskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców (PIG OSK)

(Fot.: 488-1 jola michasiewicz oraz 2 pigosk)

Panie Prezesie, raz jeszcze proszę przyjąć nasze gratulacje wobec wyboru na stanowisko prezesa Polskiej Izby Gospodarczej OSK (PIGOSK). Życzymy sił niezbędnych do pełnienia tej funkcji, łączoną przecież z pracą zawodową, ale też wielu sukcesów w tej działalności. Prosimy o kilka odpowiedzi na postawione pytania:

Pyta Jolanta Michasiewicz, redaktor naczelna tygodnika PRAWO DROGOWE@NEWS: Nie minęły jeszcze dwa tygodnie jak na łamach tygodnika PRAWO DROGOWE@NEWS opublikowaliśmy rozmowę z ustępującym prezesem PFSSK. Był pan pełen entuzjazmu i sił, ale odmówił kandydowania na trzecią kadencję jej prezesa. Tymczasem podjął się Pan prezesowania PIG OSK. Muszę zadać to pytanie. Czym podyktowana była zmiana organizacji? Czym - według Pana - różnią się obie federacje?

Odpowiada Krzysztof Szymański, prezes Polskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkół Kierowców: Propozycje wyrażenia zgody na kandydowanie do zarządu PIG OSK otrzymałem po podjęciu decyzji o niekandydowaniu do zarządu federacji. Izba gospodarcza to dziecko federacji i nie mogłem odmówić kandydowania kolegom z którymi ta izbę tworzyłem. Pomogły mi w podejmowaniu tej decyzji informacje, że do zarządu federacji chcą kandydować osoby, które poprowadzą tę organizacje w dobrym kierunku i współpraca w ramach działalności przyszłych organizacji będzie się dobrze układać.

Federacja to typowa organizacja społeczna, w której jest zrzeszone szersze grono przedstawicieli naszej branży. Izba to organizacja samorządu gospodarczego zrzeszająca i reprezentująca przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie OSK i transportu drogowego. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, żeby te organizacje realizowały również wspólne cele, które mają służyćrozwojowi branży szkoleniowej.

Pytanie: Co prezes Krzysztof Szymański zastaje w PIG OSK?

Odpowiedź:Zastaje dobrze funkcjonującą organizację. Podkreślam, że dotychczasowy prezes Jan Domasik zakończył kadencję z sukcesem. Nie chciał kandydować na kolejną ponieważ z chwilą obejmowania tej funkcji założył, że zarządza izbą do końca kadencji. Tak też się stało. Trzeba mieć również świadomość, że praca członków zarządu izby jest społeczna. Sumując należy stwierdzić, że zmiany , którenastąpiły są naturalne i w czasie muszą występować.

Pytanie: A co prezes Krzysztof Szymański chciałby zrobić dla PIG OSK, dla jej członków, dla wizerunku, prestiżu itd. organizacji?

Odpowiedź:Chciałbym, żeby w latach 2014-2018 nastąpił wyraźny wzrost potencjału izby poprzez poszerzenie zakresu usług, zwiększenie liczby członków, popularyzowanie w środowisku zawodowym, rozwój procesu szkolenia kierowców w ramach realizacji zajęć z programu kursu kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej. Będę chciał również poprzez szkolenia, seminaria oraz inne formy kształcenia podnosić kwalifikacje kadry nauczającej. Widzę również potrzebę szerokiej współpracy izby z administracją rządową, samorządową, z jednostkami badawczo-rozwojowymi oraz z innymi organizacjami w celu wskazywania i promowania dobrych rozwiązań w procesach szkolenia.

Pytanie: I prośba o krótki komentarz. Otóż 20 marca br. miało miejsce kolejne posiedzenie wyłonionej z grona posłów Komisji Infrastruktury, podkomisji specjalnej do rozpatrzenia projektu noweli ustawy o kierujących pojazdami. Rozpatrywane były ostatnie ze 150 (czy tyle ich było?) poprawek do projektu. Zaplanowano jeszcze dwa posiedzenia i projekt ma wrócić pod obrady Komisji, a następnie na obrady plenarne. Mówi się nawet, że są plany zakończenia procedowanie już w maju br. Czy - w Pana ocenie - to możliwe do dotrzymania terminy? A sam projekt czy będzie satysfakcjonującą zmianą tak powszechnie krytykowanej ustawy?

Odpowiedź: Sądzę, że termin zakończenia procedowania projektu noweli ustawy o kierujących pojazdami do końca maja jest możliwy. Jeżeli zmiany, które zostały wprowadzone do projektu w formie poprawek opracowanych przez nasze środowisko zostałyby przyjęte to będzie to dla nas satysfakcjonujące. Należy jednak wskazać, że przy obecnej dynamice różnych procesów społecznych, ciągle rodzą się nowe potrzeby. Stąd aktywność organizacji społecznych w zakresie nowelizacji prawa jest nieustająca, a działania takie wymagają doświadczenia, wiedzy i wysiłku. Mamy jednak w swoich szeregach członków na których zawsze możemy liczyć.

Dziękuję za rozmowę - Jolanta Michasiewicz