News tygodnia

Też uczestnicy ruchu drogowego

7 grudnia 2008

69fdb0648ffd2f1851423f7832465fa31755633d(277-28)

“To co dobre dla niepełnosprawnych jest dobre dla nas wszystkich. Niepełnosprawni mają prawo być pełnoprawnymi uczestnikami ruchu drogowego. Oni nie oczekują przywilejów i specjalnego traktowania lecz równouprawnienia. Mam nadzieję, że ustawa o równości szans osób niepełnosprawnych przyczyni się również do poprawy ich pozycji w ruchu drogowym, do dostępności środków komunikacji i tym samym do podniesienia poziomu bezpieczeństwa” – Mieczysław Augustyn, senator RP.