News tygodnia

Tomasz Matuszewski Rzecznikiem Instruktorów i Wykładowców Nauki Jazdy

10 czerwca 2016

7193e254a04b7e487b7adcee9eee6c34023a2922

88bd8f0809d1ec96a07c917f65e411a750e2475d

Tomasz Matuszewski, Rzecznik Instruktorów i Wykładowców Nauki Jazdy;
Starosta Gostyniński. Współtwórca Mazowieckiego Programu Poprawy BRD. Członek Mazowieckiej Rady BRD.
Instruktor i egzaminator nauki jazdy, wykładowca na kursach dla kandydatów na instruktorów i egzaminatorów.
B. Pełnomocnik Dyrektora WORD ds. procesu szkolenia, egzaminowania i BRD. 
(540-00 oraz 01 fot. Jola Michasiewicz)

W Warszawie w dniu 10 czerwca 2016 r. odbył się ogólnopolski Kongres Instruktorów i Wykładowców Nauki Jazdy zorganizowany przez Fundację Zapobieganie Wypadkom Drogowym. Partnerami byli: Wydawnictwo Grupa IMAGE; Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Warszawie; Automobilklub Polski; Polski Klaster Edukacyjny; Instytut Transportu Samochodowego. Patronat medialny objęły: Tygodnik PRAWO DROGOWE@NEWS; Gazeta Internetowa L-INSTRUKTOR.pl; czasopismo “PRZEWOŹNIK”; “POLSKI TRAKER” oraz Dziennik “WARTO WIEDZIEĆ” Związku Powiatów Polskich.

Wśród przybyłych: sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Konrad Romik; zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich Krzysztof Olkowicz; dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego dr hab. inż. Marcin Ślęzak; zastępca komendanta Straży Miejskiej m.st. Warszawy Zbigniew Włodarczyk i wielu innych szacownych Gości w osobach – dyrektorów wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego: z Łomży – Mirosław Oliferuk; z Suwałk – Henryk Grabowski; z Warszawy – zastępca dyrektora Waldemar Przeździęk; z Włocławka – Jarosław Chmielewski oraz egzaminatorzy nadzorujący i inni przedstawiciele WORD. Na sali obecni byli prezesi oraz członkowie stowarzyszeń ogólnopolskich i regionalnych środowisk szkoleniowców: Automobilklubu Polski – prezes Romuald Chałas; Polskiej Federacji Stowarzyszeń Szkół Kierowców – prezes Krzysztof Bandos; Polskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców – prezes Krzysztof Szymański; Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców – prezes Roman Stencel; Stowarzyszenia Liga Obrony Kraju – dyrektor Jerzy Długoszewski, Krajowego Stowarzyszenia Egzaminatorów – prezes Dariusz Chyćko; Rzecznik Praw Kursanta – Adam Walendzik; prezes Fundacji S.O.S. Odpowiedzialne Szkoły – Filip Grega. W obradach uczestniczyli przedstawiciele: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego; Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji – insp. Leszek Jankowski; Komendy Głównej Policji – ekspert Mariusz Wasiak; Partnerstwa dla Bezpieczeństwa – dyrektor Boris Poleganow; Międzynarodowej Wyższej Szkoły Transportu i Logistyki z Wrocławia; Przemysłowego Instytutu Motoryzacji (PIMOT); Polskiego Klastra Edukacyjnego, Polskiej Unii Transportu – prezes Leszek Luda; Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce – dyrektor Euzebiusz Jasiński; Organizacji TRANSPORT LOGISTYKA POLSKA – przewodniczący Maciej Wroński; Izby Gospodarczej Stacji Kontroli Pojazdów – prezes, dr inż. Leszek Turek i wielu, wielu innych działających na rzecz poprawy bezpieczeństwa na polskich drogach. Obecny był także gość specjalny - prezydent Unii Wydawców Republiki Czeskiej ing. Tomas Tkacik Ph. D. Odnotowano przybycie około 200 uczestników Kongresu w tym: instruktorów, wykładowców szkół jazdy, nauczycieli, metodyków też techniki jazdy; przedsiębiorców, a także egzaminatorów, nadzorujących ośrodki szkolenia, ekspertów z wielu dziedzin, a tu: psychologów transportu; medycyny pracy; wydawców itd. itd.

Wsparcia metodycznego Kongresowi udzielili: dr hab. Alicja Bortkiewicz, prof. Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi, dr inż. Krzysztof Grzegorczyk, ekspert Transportowego Dozoru Technicznego, dr Ewa Odachowska, psycholog transportu w ITS, adiunkt w Akademii Pedagogiki Specjalnej, Wykładowca w WSPS,  dr Marcin Pawęska, Kanclerz Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu, prezes CILT Polska, dr Tomas Tkacik, Prezydent Unii Wydawców Czeskich, Redaktor Naczelny Business Media Cz. w Pradze, dr hab. Adam Tarnowski, psycholog transportu, prof. Uniwersytetu Warszawskiego, dr Paweł Żuraw, OSK Żuraw w Świdnicy.

Życzenia obrad przesłał prof. Bogusław Liberadzki, b. minister transportu, poseł do Parlamentu Europejskiego.

Kongres obradował w pięknych nowych salach Automobilklubu Polskiego. Jego organizacja odbywała się na zasadach non profit; organizatorzy pracowali w ramach własnych działań społecznych.

Hasło przewodnie spotkania brzmiało: “Misja, jakość, bezpieczeństwo, profit”. Obradom przewodniczył Andrzej Grzegorczyk, moderatorami byli Wojciech Pasieczny oraz Krzysztof Wójcik. Bardzo interesujące panele dyskusyjne prowadzili eksperci: Tomasz Matuszewski, Karol Kreft, Maciej Wroński oraz Mariusz Sztal. Tematy:

Misja nauczyciela jazdy – podejście praktyczne; Czas na jakość – warunki konieczne efektywności szkolenia kierowców – “jakoś, czy jakość”, “pod egzamin”, najszybciej, najlepiej? System szkolenia – jak miało być, jak jest, jak być powinno, jak będzie? Technika i taktyka jazdy niedoświadczonego kierowcy.

Mówiono o misji; profesjonalizmie, o powołaniu i pasji instruktora nauki jazdy; o wizerunku szkoleniowca; o jakości szkoleń i tzw. szkoleniu “pod egzamin, najszybciej, najlepiej”; “jakoś, czy jakość”; o niedoskonałościach programów szkolenia; o barierach dostrzegalnych podczas egzaminów na prawo jazdy; o ewaluacji przepisów ciągle zmieniających się zasad itd. itp.

Na zakończenie Kongresu proklamowana została “Deklaracja nieobojętności” powołanego przez Fundację RZECZNIKA INSTRUKTORÓW I WYKŁADOWCÓW NAUKI JAZDY w osobie Tomasza MatuszewskiegoZapisano w niej m.inn.:

Zgodnie twierdzimy, że najbardziej optymalnym środkiem poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego jest podnoszenie jakości szkolenia kierowców, oparte m.inn. o kompetencję i autorytet instruktorów oraz wykładowców. Naszą powinnością jest stały rozwój, poszerzanie wiedzy i wzrost jakości oraz poziomu szkolenia, Powinnością i jednocześnie zobowiązaniem.

W imię szacunku dla potrzeb mieszkańców naszego kraju oczekujących zapewnienia bezpieczeństwa i właściwego standardu życia, deklarujemy gotowość do systematycznego działania, którego celem jest zapewnienia każdemu “spokojnego powrotu do domu”.