News tygodnia

Uwaga: zmiany w banku pytań egzaminacyjnych

14 grudnia 2009

W związku ze zmianą przepisów ustawy - Prawo o ruchu drogowym zaistniała konieczność dokonania aktualizacji banku pytań egzaminacyjnych stosowanych na egzaminie dla kandydatów na kierowców w zakresie prawa jazdy kategorii B, C i D. Dlatego też Ministerstwo Infrastruktury przygotowało aneks do banku pytań egzaminacyjnych. Z obecnie obowiązującego banku pytań egzaminacyjnych usunięto nieaktualne pytania o numerach Z027, Z069, Z070, Z438, C039, C054, D191, D076 oraz wprowadzono nowe pytania o numerach Z521, Z522, Z523, Z524, Z525, C245, D242 i D243. W związku z powyższym od dnia 1 stycznia 2010 r. egzaminy będą odbywały się w oparciu o uaktualniony bank pytań egzaminacyjnych (także w wersji niemieckiej i angielskiej).