News tygodnia

Wymiana tarcz tachografu

Autor: mł. insp. mgr inż. Sebastian Paluch

10 lipca 2005

Pytanie:Jestem kierowcą autokaru turystycznego. Zimą uczestniczyłem w wyjeździe dziesięciodniowym w Alpy Francuskie (na narty). Niestety do miejscowości docelowej Avoriaz nie dojechałem ponieważ była nieprzejezdna droga. Organizator w miejscowości Morzine, położonej 1000m niżej, odkąd była zablokowana droga, zapewnił parking strzeżony dla autokaru, a obsługa wraz z uczestnikami dalej wjechali kolejka linową. Jednym słowem przez 9 dni nie miałem dostępu do autokaru.

Jak ma się sprawa wymiany tarcz tachografu, każdego dnia o określonej godzinie. Czy może przez te 9 dni być ta jedna czysta (nie zarysowana) tarcza, skoro autokar i tak stał ?

Nadmieniam, że możliwość dotarcia obsługi do autokaru była tylko jedna, kolejką linową (o ile kursowała, bo w wietrzne dni była nieczynna), ale to się wiązało z kosztami, których nikt nie chciał pokryć.

Odpowiedź:Zgodnie z art. 15 ust.2 Rozporządzenia Rady EWG Nr 3820/85 z dnia 20 grudnia 1985 r. w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym, kierowcy stosują wykresówki w każdym dniu, w którym prowadzą pojazd, począwszy od momentu, w którym go przejmują. Nie wyjmuje się wykresówki z urządzenia przed zakończeniem dziennego okresu pracy, chyba że jej wyjęcie jest dopuszczalne z innych powodów. Wykresówka nie może być używana przez okres dłuższy niż ten, na który jest przeznaczona. Oznacza to, iż kierowcy używają wykresówek wyłącznie w dniu pracy, więc nie ma obowiązku wymiany wykresówek co 24 godziny gdy pojazd stoi. Wynika z tego bezspornie, iż pojazd może stać z otwartym tachografem, bez rejestracji okresów pozostawania pojazdu na postoju w danym okresie. Jedynym problemem może być sytuacja kontroli drogowej w późniejszym terminie, gdy kontrolujący zażąda poprzednich wykresówek. Ustawodawca przewidział także i taką sytuację. Zgodnie z art. 31 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o czasie pracy kierowców kierowca, który w określonych dniach nie prowadził pojazdu albo prowadził pojazd, do którego nie mają zastosowania przepisy rozporządzenia nr 3820/85/EWG (o czasie pracy kierowców), na żądanie osoby uprawnionej do przeprowadzenia kontroli przedstawia zaświadczenie, które powinno zawierać w szczególności następujące dane: imię i nazwisko kierowcy, okres, którego dotyczy, wskazanie przyczyny nieposiadania wykresówek, o których mowa w art. 15 ust. 7 rozporządzenia nr 3821/85/EWG, miejsce i data wystawienia, podpis pracodawcy. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 1, pracodawca wystawia i wręcza kierowcy przed rozpoczęciem przez kierowcę przewozu drogowego. W przypadku, gdy kierowca w określonych dniach nie prowadził pojazdu w trakcie wykonywania danego zadania przewozowego, pracodawca niezwłocznie wystawia i przekazuje zaświadczenie na żądanie osoby uprawnionej do przeprowadzenia kontroli. Oznacza to, iż w przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów w czasie kontroli drogowej pracodawca przesyła odpowiednie zaświadczenie o nieprowadzeniu pojazdu przez kierowcę w terminie późniejszym, na wezwanie odpowiedniego organu.

Słowa kluczowe egzamin na prawo jazdy
Źródło Prawo Drogowe@NEWS