News tygodnia

Z ostatniej chwili: PIGOSK: Igielski odwołany, Domasik - prezesem

30 marca 2012

d17d5deb6297cbf842cca62341511883dc51ac17

(Fot.: PD@N 422-38)

W dniu 30 marca br. w Piastowie ul. Piotra Skargi 1 (fot.) obradowało - zwołane zgodnie z art. 13 pkt 1 statutu - Walne Zgromadzenie Członków Polskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców z siedzibą w Warszawie. Realizując porządek obrad, rozpatrzono wnioski o odwołanie i przyjęto rezygnację prezesa Izby - Aleksandra Igielskiego (Szczecin). W wyniku wyborów uzupełniających: na funkcję prezesa wybrany został Jan Domasik (Ostrołęka) (w poprzedniej kadencji, sekretarz). W skład Zarządu wybrani zostali - dotychczas pełniący te funkcje: Marek Gawroński (Warszawa), wiceprezes, Wojciech Góra (Warszawa), wiceprezes oraz dyrektor biura, Czesław Swaryczewski (Olsztyn), sekretarz oraz Marek Stasiak (Sochaczew), skarbnik.