News tygodnia

Zmęczony kierowca, to niebezpieczny kierowca!

12 sierpnia 2006

Prawdopodobieństwo udziału w wypadku osoby zmęczonej jest nawet ośmiokrotnie większe niż osoby wypoczętej. Ankieta, jaką Szkoła Jazdy Renault przeprowadziła we współpracy z portalem Interia.pl wykazała, że 60% kierowców bardzo często, często lub przynajmniej czasami mimo zmęczenia prowadzi samochód. Statystyki wykazują, że zmęczenie kierowców jest przyczyną około 10 – 15% ciężkich wypadków drogowych. Zmęczenie prowadzi do zmniejszenia czujności i wydłużenia czasu reakcji – ostrzega Zbigniew Weseli, dyrektor Szkoły Jazdy Renault - Może powodować również błędne odczytywanie sygnałów dawanych przez innych kierowców, a w konsekwencji niewłaściwe reakcje. Zmęczenie nie jest powodowane tylko zbyt długim czasem spędzonym za kierownicą. Jego przyczyną może być też niewyspanie, stres, a nawet pora dnia, w której prowadzimy samochód, bo człowiek w niektórych godzinach jest bardziej śpiący niż zwykle, co wiąże się z biologicznym rytmem naszego organizmu. Największe ryzyko zaśnięcia za kierownicą jest pomiędzy północą a 6.00 rano (szczególnie o godzinie 4.00 nad ranem) i około 12 godzin później - między 13.00 a 16.00 po południu. Z raportów policyjnych wynika, że 1 - 4% wypadków powodowanych jest zaśnięciem za kierownicą. Procent ten jest prawdopodobnie o wiele wyższy, gdyż często ani kierowcy, ani policjanci, którzy przybyli na miejsce wypadku, nie przywiązują uwagi do roli jaką w wypadku mogło odegrać zmęczenie prowadzącego samochód. Relacjonując wypadek wielu kierowców nawet nie wspomina, że w chwili zdarzenia byli bardzo zmęczeni lub bliscy zaśnięcia. Szacuje się więc, że ilość wypadków, których przyczyną było zaśniecie może być aż o 10 – 25% wyższa niż wynika z policyjnych raportów. Przypuszczenia te potwierdzają deklaracje aż jednej czwartej kierowców, którzy twierdzą, że przynajmniej raz zasnęli podczas prowadzenia samochodu. Badania wykazują, że zmęczeni kierowcy jadą mniej płynnie i wykonują często nagłe ruchy kierownicą. Częściej też zjeżdżają na sąsiadujący pas, powodując ryzyko zderzenia się z pojazdem jadącym obok. Zmęczenie ma również wpływ na nastrój prowadzącego. Kierowca jest skłonny szybciej się irytować i reagować bardziej agresywnie. Najczęściej w wypadkach będących efektem zmęczenia, udział biorą kierowcy poniżej 25 roku życia ludzie, którzy sypiają nieregularnie lub pracują na różne zmiany, ci, którzy jeżdżą w nocy, prowadzą samochód na długich dystansach oraz kierowcy zawodowi.

(Dane pochodzą ze Swedish National Road and Transport Research Institute oraz z ankiety przeprowadzonej przez Szkołę Jazdy Renault przy współpracy z portalem Interia.pl.)

Słowa kluczowe kierowca wypadki drogowe