Ogłoszenia

Aktualny taryfikator dla kierowcy, policjanta i strażnika

23 czerwca 2012

2b518a645b3b75a5aeecafa78afbf847974d31314f53c2d8a4136d5ce90e1495eec4a1840be77a54

5ce616947c75b69e78bab87f1129a7f7d9eff1c2

Mariusz Wasiak (fot.), autor “Taryfikatora mandatów i punktów karnych. Poradnika kierowcy, policjanta i strażnika” zawarł w książce wykroczenia drogowe, za które określono wysokość grzywny nakładanej w drodze mandatu karnego i połączony z nim wykaz naruszeń przepisów ruchu drogowego wraz z przypisaną im liczbą punktów, zwantych potocznie “punktami karnymi”. Takie zestawienie ułatwia przeprowadzenie interwencji oraz właściwe jej udokumentowanie w notatniku służbowym kontrolującego.

Wykroczenia uszeregowano w taki sposób, aby ułatwić ich odszukanie. Zasadami, które tu zastosowano, były więc: częstotliwość popełnienia danego rodzaju wykroczenia w obrębie poszczególnych grup zagadnień oraz kolejność uregulowania określonej problematyki, podobna do tej, którą zastosowano w ustawie - Prawo o ruchu drogowym, jak też w aktach normatywnych wydanych na podstawie tej ustawy.

W przypadku znaków drogowych opis danego znaku zastąpiono formą graficzną, umożliwiającą szybsze odszukanie interesującego nas zagadnienia oraz szybsze zakończenie interwencji.

Obok oisanego bądź przedstawionego w formie graficznej wykroczenia, podano także naruszoną normę prawną (kwalifikację czynu), co jest niezbędne przy nakładaniu mandatu karnego i przydatne w razie sporządzania wniosku o ukaranie. Pozwata to również na precyzyjne określenie zarzucanego naruszenia (wykroczenia).

Opracowanie to może być także pomocne kierującym pojazdami, którzy mogą sprawdzić, czy wysokość mandatu zaproponowana im przez interweniującego funkcjonariusza oraz liczba punktów karnych przypisanych zarzucanemu naruszeniu (naruszeniom) są zgodne z przewidzianymi w “taryfikatorach”.

Nakładanie grzywien za poszczególne rodzaje wykroczeń, jak też sposób naliczania punktów karnych, szczegółowo omówiono we wstępie.

Obowiązujący stan prawny – 9 czerwca 2012 r.

 

(Fot.: PD@N 410-19-20 oraz 431-1jm))

 

Kup teraz – cena hurtowa 13,00 pln – Zamów – 502-659-431