Ogłoszenia

Dawca organu daje życie

17 lutego 2008

057c633ec8d01ec6d8f6a36b300d0967aa8dd21f (12)

^"Oświadczenie woli" dokument informujący o woli przekazania w krytycznym momencie swoich organów do transplantacji.

Jednym z czynników ograniczających ilość przeprowadzanych w naszym kraju transplantacji jest brak organów pobieranych od zmarłych dawców a wiec osób, wobec których komisja medyczna orzekła śmierć pnia mózgu. Choć polskie prawo transplantacyjne przyjęte w 1995 roku przez polski parlament przyjęło rozwiązanie tzw. zgody domniemanej. Zgoda domniemana polega na możliwości zgłoszenia za życia swojego sprzeciwu wobec pobrania w krytycznym momencie organów i komórek do transplantacji w Centralnym Rejestrze Sprzeciwów. Jeżeli tego nie uczynimy chirurdzy mają pełne prawo bez zgody rodziny do pobrania organów i komórek. Przyjęto jednak praktykę każdorazowego pytania najbliższych o zgodę na pobranie. Niestety wiele rodzin nie zezwala na “okaleczenie” - w ich mniemaniu - swoich bliskich. Twierdza, np. że zmarły mówił im iż był przeciwny idei transplantacji, że nie zostanie zbawiony jeżeli trafi do nieba niekompletny itp. Wynika to z niskiej świadomości naszego społeczeństwa, braku głębszych zasad wyznawanej wiary i olbrzymiego w naszym kraju kultu zmarłych.

 

Pobierz druczek Oświadczenia Woli i wydrukuj go -http://www.przeszczep.pl/pdf/oswiadczenie_woli_www.pdf

Wypełniony druczek noś przy sobie w dokumentach np. obok dowodu osobistego, prawa jazdy itp.

Wcześniej jednak pamiętajmy, że należy pokazać go najbliższym by znali nasze intencje.