Ogłoszenia

Doroczne szkolenie pracowników wydziałów komunikacji

5 lutego 2012

df4de0e33471d050ec30cc9237e7607330e00569

(Fot.: PD@N 415-12)

Związek Powiatów Polskich organizuje szkolenie adresowane do pracowników wydziałów komunikacji starostw powiatowych i urzędów miast na prawach powiatu. Dotyczy onopracowników bezpośrednio odpowiedzialnych za prowadzenie spraw dotyczących publicznego transportu zbiorowego. W programie szkolenia przewidziano między innymi tematykę: zakres zadań i odpowiedzialności starosty w budowaniu nowego modelu funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego; metody planowania publicznego transportu zbiorowego; finansowanie przewozów o charakterze użyteczności publicznej; zasady zatwierdzania rozkładów jazdy oraz dokonywanie ich aktualizacji w przypadku przewozów wykonywanych na podstawie potwierdzenia zgłoszenia przewozu; tryb postępowania z pojazdami usuwanymi z dróg – teoria i praktyka, najistotniejsze problemy.