Ogłoszenia

EGZAMIN A (plac manewrowy i ruch drogowy) - dwa filmy w pakiecie

17 marca 2012

88708e15022a443ccff3e94635ddb12f9cabbe18

Egzamin praktyczny na kat. A prawa jazdy - plac manewrowy

Film szczegółowo prezentuje przebieg egzaminu na kat. A na placu manewrowym, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przedstawione zostały kolejne zadania egzaminacyjne, zasady ich poprawnego wykonywania oraz kryteria i oceny stosowane przez egzaminatora. Wskazuje także, czego nie wolno zrobić w danym zadaniu, jaki błąd skutkuje koniecznością wykonania drugiej próby albo negatywnym wynikiem egzaminu. Zadania egzaminacyjne, wykonywane motocyklem Honda, prezentuje Janusz Czaja, egzaminator WORD w Warszawie.

461145b39c425861069da6c502e7734ae668fd97

Egzamin praktyczny na kat. A prawa jazdy - jazda w ruchu drogowym

Film prezentuje szczegółowo przebieg egzaminu na kat. A w ruchu drogowym, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przedstawia kolejne zadania egzaminacyjne, zasady ich poprawnego wykonywania oraz kryteria oceny stosowane przez egzaminatora. Wskazuje także, czego nie wolno zrobić w danym zadaniu, jaki błąd skutkuje koniecznością wykonania drugiej próby albo negatywnym wynikiem egzaminu. W filmie przedstawiono również zasady postępowania w przypadku wjechania innego pojazdu pomiędzy motocykl zdającego i jadący za nim samochód egzaminatora.

Zadania egzaminacyjne wykonuje Bogdan Sarna, instruktor i szef Centrum Szkolenia Motocyklowego “SARBO" w Warszawie.

CZAS FILMU - 35 minut.

(Fot.: PD@N 421-27/28)

Cena: 50,00 zł - zamów 502-659-431