Ogłoszenia

Elektroniczny zbiór aktów prawnych: kompletny, przyjazny…

3 sierpnia 2008

155d03bfbba02a4e8d7d2dffaafda65949ac2ce8 (1a)

 

e-PrawoDrogowe to zbiór:

 

- kompletny w zakresie ruchu drogowego;

- aktualizowany co dwa tygodnie;

- przyjazny w obsłudze;

- jedyny taki na rynku polskim

(akty rzeczywiste, ujednolicone, projekty, akty UE);

- najtańszy.

 

Zbiór aktualizowanych aktów prawnych e-PrawoDrogowe zawiera: opisy bibliograficzne aktów prawnych (rangi ustawy i rozporządzenia) i ich teksty wraz z załącznikami oraz akty ujednolicone. Wszystkie opublikowane w Dziennikach Ustaw w latach 1959-2007. Komplet aktów z zakresu RUCHU DROGOWEGO to ponad 953 aktów obowiązujących (147 ujednoliconych), 215 aktów archiwalnych. Akty pogrupowano w działy: przepisy ogólnego zastosowania; kierujący (wydawanie uprawnień, wzory i wymiana dokumentów; szkolenie, egzaminowanie i uzyskiwanie uprawnień; badania lekarskie i psychologiczne; opłaty i ewidencja kierowców); pojazd (rejestracja i oznaczanie pojazdów; warunki techniczne i badania pojazdów; homologacja; opłaty; ewidencja i statystyka pojazdów raz recykling); zarządzanie ruchem (znaki, sygnały i urządzenia drogowe oraz zarządzanie ruchem); kontrola ruchu drogowego (kontrola i kierowanie ruchem; postępowanie z kierowcami, grzywny; usuwanie pojazdów; pojazdy uprzywilejowane, specjalne, jadące w kolumnach lub wykonujące pilotaż); ubezpieczenia; działalność gospodarcza; administracja państwowa; opłaty; umowy międzynarodowe, oświadczenia rządowe oraz projekty aktów. Zaawansowana wyszukiwarka umożliwia: wyszukiwanie określonego aktu lub zbioru aktów spełniających wybrane kryteria; lub wyszukiwanie określonej frazy, paragrafu lub artykułu w tekście wybranego aktu prawnego; lub kopiowanie lub drukowanie zaznaczonego tekstu aktu, wybranych stron. Baza e-PrawoDrogowe jest aktualizowana na bieżąco. Aktualizację można automatycznie pobrać drogą on-line.

Koszt licencji – 150,00 zł (netto)

Przy zakupie więcej niż jednej licencji upusty od 10 do 30%.

Zamów teraz: 0-502-659-431 (non-stop)

Słowa kluczowe akty prawne e-PrawoDrogowe