Ogłoszenia

Henryk Próchniewicz: KIEROWCA DOSKONAŁY B

7 lutego 2013

fecf4ace105d35ddd7d5eac8e1ef27a3b7e66a5d(Fot.: PD@N 454-69)

Nowy podręcznik Henryka Próchniewicza składa się z lekcji, ułożonych zgodnie z działami i tematami ustalonymi w programie szkolenia kandydatów na kierowców (wg rozporządzenia w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami). Poniżej pełna zawartość treści pomieszczonych w książce.

 

Dział I:  Przepisy ruchu drogowego

Temat 1. Wiadomości ogólne (podstawowe informacje, przepisy ruchu drogowego)

Temat 2. Podstawowe pojęcia (rodzaje dróg, droga i jej przeznaczenie; obszary, na jakich drogi występują; rodzaje użytkowników dróg; sposoby i warunki  użytkowania drogi; typy i charakterystyka pojazdów; kultura w ruchu drogowym)

Temat 3. Ogólne zasady poruszania się po drogach (pozycja pojazdu na jezdni; zasada zachowania ostrożności; zasada zachowania szczególnej ostrożności; zasada ograniczonego zaufania; zasada unikania wszelkich działań niepożądanych; kolejność stosowania się do znaków, sygnałów i poleceń)

Temat 4. Przepisy szczegółowe o ruchu pojazdów (włączanie się  do ruchu; zmiana kierunku jazdy lub pasa ruchu; zawracanie; wymijanie i omijanie; wyprzedzanie; cofanie; zasada na skrzyżowaniu i pierwszeństwo przejazdu; przejeżdżanie przez przejazdy kolejowe i przejazdy tramwajowe; zachowanie wobec pojazdów specjalnego przeznaczenia; zachowanie wobec pieszych i rowerzystów; prędkość bezpieczna; zatrzymywanie i postój; sytuacje nietypowe; światła zewnętrzne i zasady ich używania)

Temat 5. Znaki i sygnały na drogach

Temat 6. Ogólne warunki używania pojazdu samochodowego (warunki używania i warunki techniczne pojazdu; wyposażenie pojazdu samochodowego; przewóz osób; przewożenie ładunków; badania techniczne i dopuszczanie pojazdu do ruchu)

Temat 7.  Kierowca pojazdu samochodowego (przepisy porządkowe; wpływ alkoholu na bezpieczeństwo w ruchu drogowym; przestrzeganie przepisów i zasad kultury jazdy)

Temat 8. Obowiązki i odpowiedzialność kierowcy i posiadacza samochodu osobowego (prawo jazdy i wynikające z niego uprawnienia; uprawnienia i zadania Policji; zatrzymanie, cofanie i przywracanie prawa jazdy i dowodów rejestracyjnych)

Dział II: Technika kierowania samochodem

Temat 9. Przygotowanie do jazdy. Uruchamianie silnika. Ruszanie i zatrzymanie. Kręcenie kierownicą - skręty manewrowe (przygotowanie do jazdy; uruchamianie silnika; ruszanie na płaskiej jezdni i zatrzymanie; kręcenie kierownicą) Temat 10. Ogólne zasady zmiany biegów. Ogólne zasady jazdy do tyłu - jazda na wprost, skręcanie (technika zmiany biegów i operowanie pedałami sprzęgła i przyspieszenia; redukcja biegów; jazda do tyłu)

Temat 11. Jazda w ruchu miejskim. Zmniejszanie prędkości jazdy. Hamowanie i zatrzymanie. Zatrzymanie i ruszanie na spadku drogi (jazda w ruchu miejskim; technika skutecznego hamowania; ruszanie i zatrzymanie na wzniesieniu i spadku) Temat 12. Technika zmiany biegów podczas jazdy z różnymi prędkościami. Zawracanie. Parkowanie (technika zmiany biegów podczas jazdy z różnymi prędkościami; zawracanie; parkowanie)

Temat 13. Jazda w obszarze zabudowanym i poza nim, w dzień i po zmierzchu. Jazda na wzniesieniu i spadku (zajęcie odpowiedniego pasa ruchu przed i na skrzyżowaniach; wymijanie, omijanie i wyprzedzanie; jazda na wzniesieniu i spadku)

Temat 14. Pokonywanie zakrętów (charakterystyka pojazdu – zdolność do pokonywania; technika pokonywania łuków i zakrętów)

Temat 15. Jazda z przyczepą. Jazda po drogach ekspresowych i autostradach (jazda z przyczepą; jazda po drogach ekspresowych i autostradach)

Temat 16. Jazda w trudnych warunkach atmosferycznych (zagrożenia podczas jazdy w trudnych warunkach atmosferycznych i drogowych; poślizg)

 

Dział III: Zarys budowy samochodu i zasady obsługi

Temat 17. Budowa samochodu - wiadomości ogólne (podstawowe zespoły samochodu)

Temat 18. Silnik i układ napędowy (silnik; układ smarowania; układ chłodzenia; układ napędowy; charakterystyka momentu obrotowego silnika)

Temat 19. Układ kierowniczy. Układ hamulcowy (układ kierowniczy; układ hamulcowy)

Temat 20. Ogumienie. Amortyzatory i stabilizatory (ogumienie; amortyzatory i stabilizatory)

Temat 21. Wyposażenie elektryczne (instalacja elektryczna; światła zewnętrzne i wewnętrzne pojazdu)

Temat 22. Czynności obsługowe (bezpieczeństwo obsługi; obsługa układów pojazdu)

 

Dział IV: Pierwsza pomoc

Temat 23. Zasady udzielania pierwszej pomocy (zachowanie w razie uczestniczenia w wypadku drogowym; zasady udzielania pierwszej pomocy; pierwsza pomoc w pytaniach i odpowiedziach)

Cena hurtowa- 20,00 zł; cena detaliczna – 30,00 zł

Zadzwoń i zamów - 502-659-431 (non-stop)

Przesyłka kurierska – 15,00 zł (przy zamówieniu powyżej 250,00 zl – bezpłatna)

UWAGA: 950ff240ada94d310985985cec37f092dad4295c20,00 zł + 233893e0e20bec8d68357ca0cf4bdaf399bcdb0015,00 zł = 22,00 zł

(Fot.: PD@N 454-75-76)