Ogłoszenia

Jest nowe wydanie komentarza S. Sobonia do ustawy o kierujących

19 stycznia 2013

8869c4040ede8ff141669ef147781bd5b5aff51c

(Fot.: PD@N 454-71)

Format: A5

Opracowanie: Stanisław Soboń

Liczba stron: 320

ISBN: 978-83-61623-97

Cena hurtowa: 29,00 zł, cena detaliczna: 43,90 zł

Autorem tej publikacji jest STANISŁAW SOBOŃ, znany i ceniony komentator problematyki prawnej ruchu drogowego i jego bezpieczeństwa. Jest prawnikiem, radcą prawnym. Przez wiele lat pracował w Ministerstwie Transportu i Gospodarki Morskiej, gdzie jako wicedyrektor departamentu zajmował się problematyką ruchu drogowego i jego bezpieczeństwa oraz transportu drogowego. Był inicjatorem, współautorem i realizatorem reformy systemu szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców i kierowców zapoczątkowanej w roku 1991, której rozwiązania, z pewnymi zmianami, przetrwały do dnia dzisiejszego. Wprowadzona reforma spowodowała znaczny spadek liczby wypadków drogowych i ich ofiar w latach 1992 – 1996. Jako główny legislator Sejmu uczestniczył w pracach legislacyjnych związanych z uchwaleniem w 1997 r. nowego Kodeksu drogowego oraz uchwaleniem licznych jego nowelizacji. Jest autorem wielu komentarzy książkowych z dziedziny ruchu drogowego i transportu drogowego, m. in. Kodeksu drogowego. Komentarza z orzecznictwem NSA, SN i TK.

Ustawa o kierujących pojazdami weszła w życie, po prawie 2-letnim vacatio legis, z dniem 19 stycznia 2013 r. Obejmuje problematykę dotyczącą kierujących pojazdami, która dotychczas była uregulowana w ustawie - Prawo o ruchu drogowym, zwanej potocznie “Kodeksem drogowym”. Jest to więc ustawa o istotnym znaczeniu przede wszystkim dla milionów aktualnych i przyszłych kierowców oraz dla kierujących tramwajami, motorowerami i rowerami oraz innymi pojazdami. Jest istotna również dla tych wszystkich podmiotów, które zajmują się działalnością w dziedzinie szkolenia kierowców, badań lekarskich i psychologicznych oraz egzaminowania, a także organów wydających prawa jazdy i inne dokumenty stwierdzające uprawnienia do kierowania pojazdami oraz organów nadzorujących ich działalność.

Ustawa ta zasługuje na wyjątkową uwagę, bowiem przewiduje wiele nowych rozwiązań o istotnym znaczeniu. Do nich należy zaliczyć m. in.:

-   wprowadzenie prawa jazdy dla kierujących motorowerem oraz czterokołowcami,

-   zróżnicowanie wymagań i uprawnień dla motocyklistów (wprowadzenie 3 kategorii prawa jazdy: A1, A2 i A),

-wprowadzenie nowych zasad zdawania części teoretycznej egzaminu państwowego na wszystkie kategorie prawa jazdy i pozwolenie na kierowanie tramwajem ( testy jednokrotnego wyboru, wartościowanie pytań i nowy sposób obliczania wyniku egzaminu),

-zmianę systemu punktowego za wykroczenia w ruchu drogowym oraz następstw z tytułu przekroczenia limitu 24 punktów (przepisy wejdą w życie 4 stycznia 2016 r.),

-objęcie młodych kierowców okresem próbnym (przepisy wejdą w życie 4 stycznia 2016 r.),

-   wydawanie praw jazdy z określonym terminem ich ważności.

Ustawa ta była już 7 razy nowelizowana. Jest ustawą wyjątkową ze względu na jej konstrukcję i zastosowaną technikę “legislacyjną”. Prezentowana przez autora w formie tekstu ujednoliconego z obszernym komentarzem stanowić będzie więc wyjątkową pomoc dla wszystkich, którzy będą z niej korzystać.

Poruszanie się po ustawie ułatwi Czytelnikom skorowidz rzeczowy. Publikacja zawiera również taryfikatory mandatów karnych oraz punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego.

Niniejsze wydanie zawiera komentarz także do wszystkich opublikowanych do dnia 19 stycznia 2013 r. rozporządzeń wykonawczych do ustawy.

Promocyjna cena hurtowa dotyczy:

OSK, WORD, wydziałów komunikacji, instruktorów, egzaminatorów, policjantów

Cena hurtowa- 29,00 zł; cena detaliczna – 43,90 zł

Zadzwoń i zamów - 502-659-431 (non-stop)

Przesyłka kurierska – 15,00 zł (przy zamówieniu powyżej 250,00 zl – bezpłatna)