Ogłoszenia

Kodeks drogowy z komentarzem i orzecznictwem

23 sierpnia 2009

8c3166acbf10c57031fa0d653f2b2c9419848eca a46d2dc2659c4db3d6feb9a1986bc9309043b177

(300-21 i 300-20)

Grupa IMAGE oddaje w ręce swoich Czytelników kolejną nowość – znany i poszukiwany Kodeks drogowy z komentarzem Stanisława Sobonia. Wydanie najnowsze, zaktualizowane.

Kodeks drogowy został uchwalony w 1997 r. Od tego czasu był ponad 70 razy zmieniany. Wprowadzone wyjątkowo liczne i szerokie zmiany utrudniły znacznie stosowanie jego przepisów w praktyce. Autor ma nadzieję, że niniejsze wydanie tej publikacji, tak jak i poprzednie, stanowić będzie wyjątkową pomoc dla uczestników ruchu drogowego oraz innych podmiotów zainteresowanych tą problematyką.

W części I autor prezentuje ustawę - Prawo o ruchu drogowym w formie tekstu ujednoliconego z obszernym komentarzem, w którym zostało wykorzystane bogate orzecznictwo. Uzupełnienie tej części stanowią Informacje dodatkowe, w których zostały zamieszczone m. in.: skorowidz rzeczowy, taryfikatory mandatów karnych oraz punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego, wykazy dróg krajowych i wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 lub 11,5 t, opłaty za badania techniczne oraz inne informacje o dużym znaczeniu praktycznym.

W części II autor prezentuje komentarz do znaków i sygnałów występujących w ruchu drogowym. Jest to problematyka wyjątkowo ważna dla uczestników ruchu drogowego. W komentarzu zostały przedstawione barwne wzory 456 znaków i sygnałów.

Części I i II stanowią kompleksowe opracowanie całej problematyki ruchu drogowego.

Oa u t o r z e:

STANISŁAW SOBOŃ jest prawnikiem, radcą prawnym. Długoletni pracownik urzędów administracji państwowej, w tym Ministerstwa Transportu – gdzie jako wicedyrektor departamentu zajmował się problematyką ruchu drogowego i jego bezpieczeństwa oraz transportu samochodowego. Problematyką tą zajmował się również w Sejmie – gdzie jako główny legislator uczestniczył w pracach legislacyjnych nad ustawami w tych i innych dziedzinach. Autor wielu komentarzy książkowych i prasowych z dziedziny ruchu drogowego i transportu samochodowego.

Cena dla ośrodków szkolenia - 99,00 zł.

ZAMÓW – 0-502-659-431 (non-stop)

Źródło Grupa IMAGE