Ogłoszenia

Kolejne Centra Edukacji BRD 2008

15 czerwca 2008

e20d905b65896d9d14f361a8b44ebbf684f1b860

(251-20)

Realizacja projektu utworzenia Centrów Edukacji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2008

Mamy przyjemność poinformować o utworzeniu kolejnych Centrów Edukacji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na Warmii i Mazurach.

W wyniku podpisania stosownych Porozumień, do dnia 10 czerwca 2008 r. uruchomionych zostało kolejnych 7 placówek, których celem ma być wspomaganie procesu edukacji komunikacyjnej dzieci i młodzieży. Należy przypomnieć, iż projekt docelowo zakłada funkcjonowanie Centrum Edukacji BRD w każdym powiecie województwa warmińsko-mazurskiego.
Warto zaznaczyć, że decyzją z dnia 5 lutego 2008 r. Pan Grzegorz Schetyna, Wicepremier, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji zaakceptował zaproponowany w dniu 24 stycznia 2008 r. przez Zespół Koordynujący, podział środków budżetowych przewidzianych w 2008 r. na realizację rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań “Razem Bezpieczniej”. Wymieniona decyzja oznacza, iż projekt “Utworzenia Centrów Edukacji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w województwie warmińsko – mazurskim”, złożony do konkursu na rok 2008, uzyskał dofinansowanie w wysokości 100 000zł. Wymieniony projekt uzyskał dofinansowanie już po raz drugi, a łączna kwota funduszy pozyskanych z programu Razem Bezpieczniej wynosi na dzień dzisiejszy 201 100zł.

Analizując ilość i różnorodność projektów złożonych w tegorocznej edycji programu Razem Bezpieczniej (ponad 40 w województwie warmińsko – mazurskim, z tego tylko 3 dofinansowane), należy sądzić, iż zdecydowane poparcie dla działania realizowanego przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego – Regionalne Centrum Bezpieczeństwa Ruchu drogowego w Olsztynie, zarówno na szczeblu wojewódzkim jak i krajowym, świadczy o słuszności przyjętych założeń i stanowi potwierdzenie jego profesjonalnej realizacji.

WORD Olsztyn