Ogłoszenia

Muzeum Policji Drogowej kompletuje zbiory

27 czerwca 2010

70afb0efe3c7d72c910210ec6475d86b74b37834

(Fot.: PD@N 348-19)

 

Uprzejmie informujemy, że z inicjatywy Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu powstaje w Poznaniu Muzeum Policji Drogowej, w związku z powyższym Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu poszukuje wszelkich możliwych eksponatów związanych z historią Policji, szczególnie ruchu drogowego.

Podjęto prace na rekonstrukcją pojazdów z lat ubiegłych, w tym motocykli MZ. Każdy element wyposażenia pojazdu może być dla nas przydatny i cenny. W naszym zainteresowaniu pozostają również elementy umundurowania i wyposażenia policjanta ruchu drogowego jak również wszelkie pamiątki z lat ubiegłych związane z tą formacją.

Dlatego zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości nieodpłatnego przekazania na potrzeby wspomnianej inicjatywy posiadanych przez Państwo zbiorów.

Kontakt w tej sprawie:

wrd@wielkopolska.policja.gov.pl

Wydział Ruchu Drogowego

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu

ul. Kochanowskiego 2A, 60-844 Poznań

Tel.: 61 841 44 00Fax: 61 841 40 69

Wydział Ruchu Drogowego KWP w Poznaniu

Słowa kluczowe policja drogowa