Ogłoszenia

NAJNOWSZY. Podręczny kodeks drogowy - dwa w jednym

3 lutego 2012

9cd0d12530a1f9707af41651b93112bd8a81b5d84f53c2d8a4136d5ce90e1495eec4a1840be77a54

(Fot.: PD@N 410-20 ) (Fot.: PD@N 415-1)

Najnowsze wydanie PODRĘCZNEGO KODEKSU DROGOWEGO opracowane wg stanu prawnego na dzień 19 stycznia 2012 r. W tekście ustawy - Prawo o ruchu drogowym - oznaczone kolorem szarym - uwzględniono także uchwalone przyszłe zmiany - tzw. oczekujące. Wprowadzono fragmenty aktów w brzmieniu, które zaczną obowiązywać: 11.2.2012; 19.10.2012; 1.1.2013 oraz 19.1.2013. Uwzględniono także nowelę uchwaloną 13 stycznia 2012 r. ustawą o zmianie ustawy o kierujących pojazdami oraz ustawy - Prawo o ruchu drogowym, która opublikowana została 27 stycznia 2012 r. O zakresie zmian informują przypisy redakcji.

Tradycyjnie - wydawca PODRĘCZNY KODEKS DROGOWY - uzupełnił o aktualne rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych oraz kolorowe wzory znaków i sygnałów drogowych.

Cena: detaliczna – 18,50 zł i cena hurtowa – 11,90 zł

Zamów teraz: 502-659-431 (non-stop)

Źródło Grupa IMAGE